Dilettant 1991

TILBAGE

1. - 2. marts

 
 


KAMPEN OM MØLLEN
Folkekomedie i 3 akter af Sofus Pedersen og Anthon Jarne

Hanne - Jørgen - Niels - Anna Grethe - Per - Jens
Lise - Bernd - Carla - Jens
Bente - Arndt - Anna Marie

Medvirkende:  
Kræsten Iversen, mølleejer
Peter, hans søn, stud. polyt.
Rasmus Lauritsen, gårdejer
Margrethe, hans datter
Georgine Jørgensen, hans husholderske
Adelaide Gyldenhøj, hofjægermester
Preben, hendes søn
"Gamle Jesper", møllesvend
Laura Jensen, husjomfru hos mølleren
Frederik Frederiksen, sagfører
"Anders Post"
Niels Fisker
Jens Pape Sørensen
Per Jensen
Carla Christensen
Hanne Skovgård
Lise Garp
Bernd Grewy
Jørgen Bøje
Anne Grethe Nielsen
Jens Jørgensen
Jens Jørgensen
Handlingen, som strækker sig over et tidsrum
på knap 2 måneder, foregår om sommerren og
udspilles udenfor den gamle mølle.
 

Instruktør: Jens Jørgensen
Sufflør: Anne Marie Lauridsen
Makeup:  Bente Fisker
Scenemester: Arndt Ginnerup
Dekoration: Leif Ringtved