Dilettant 1997

TILBAGE

21. - 22. februar

 
 


DEN LILLE MODEL
LYSTSPIL FARCE I 4 AKTER Af Alfred Aatoft

Hanne - Per - Birgit - Niels - Jens - Mette - Brian - Berndt
Carla
Knud - Bente - Anna Marie

Personer:  
Knud Holme, trælasthandler
Fru Rigmor Holme, hans kone
Poul, kunstmaler, søn
Gudrun, datter
Kitty, Pouls kone
Herman Holme, Knud Holmes broder, pens. overlærer
Palle Billesborg, kammerjunker, premierløjnant
Richardt Holst, billedhugger
Maren, pige hos Holme
Per Jensen
Hanne Lerche
Jens Pape Sørensen
Mette Vestergaard
Carla Christensen
Niels Fisker
Bernd Grewy
Brian Hønholt Christensen
Birgit Ginnerup

Handlingen foregår:
1. akt: Poul Holmes atelier i København
2. akt: Knud Holmes havestue i Ringkøbing
3. akt: Knud Holmes havestue i Ringkøbing, eftermiddag
4. akt: Knud Holmes havestue i Ringkøbing, næste formiddag

Instruktør: Bente Fisker
Sufflør: Anne Marie Lauridsen
Makeup:  Bente Fisker
Scenemester: Knud Busk
Dekoration: Ninna V. Sørensen