FREDERIKSDAL  OG OMEGN


 

FORSIDE

VAND

ARRANGEMENTER
FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKS
 
 
 
WEB
 

Frederiksdal Forsamlingshus
forsamlingshus@Frederiksdal-info.dk

BILLEDER AF
LOKALERNE

Hjælp til placering af borde (Pdf)

Se formandens beretning fra generalforsamlingen nederst på siden

DILETTANT HISTORIE

    OMBYGNING 2001     

TILBYGNING 2005 - 06

 

Frederiksdal Forsamlingshus er bygget i 1897 og ud- og ombygget en del gange sidst i 2013 med nye toiletter og køkken.    
Forsamlingshuset fremstår som et moderne  forsamlingssted.
Med handicap venlig adgang og nyt handicaptoilet.
Køkkenfaciliteter: Alle  moderne hjælpe midler og service til 150 personer.
Der er lille og stor sal som kan bruges sammen.
Med gode parkeringsmuligheder på torvet overfor.

Bordlægder:
lille sal 170 cm,
store sal 160, 230 og 280 cm + runde borde Ø 152 cm
 
Bestyrelsen
Forsamlingshuset

  Formand: Jaime Würtz
  Kasserer: Jacob Sigaard
  Dorte Høgholt Lønne
  Anette Simonsen
  Pernille Karup Duch UDLEJNING:


 

 

20 92 44 84   jaimelauritsen@gmail.com
21 63 16 69   jacob@filuca.dk


 40 58 86 20
SMS 24 78 73 11

 


    

Plantegning af forsamlingshuset

 

Referat af generalforsamlingen den 18. februar 2020

 Formanden fortalte at det har været et fint år med forskellige arrangementer. Der har været afholdt de sædvanlige aktiviteter som fastelavn, dilletant, høstfest, folkedans og julefest. Som noget nyt har der været afholdt ølsmagning, kursus i hjertestarter og vi har deltaget ved rally med en lille bod på torvet.

Der er som lovet, for at fremme udlejningen, blevet lavet en Facebook side. Der er pt. 123 ”syntes godt om” på siden, der er plads til mange flere. Så budskabet er: Fortæl venner og bekendte om vores forsamlingshus.

Sikkerhedsstyrelsen har været på inspektion. Der var kun ganske få anmærkninger. Vi fik ros for at have et pænt og velholdt hus.

Kassereren førte os gennem vores regnskab, og fortalte, at der er mange ting, vi gerne vil have forbedret i forsamlingshuset. Alle disse ting koster penge. Penge som vi kun kan få ved at leje huset ud. Derudover vil vi se nærmere på udgifterne i driften, og forsøge at optimere den vej. Men alt i alt har vi en sund økonomi i Frederiksdal Forsamlingshus.

I forhold til at få løst mindre opgaver på/omkring huset, har flere meldt sig. Knud, Henrik, Teddy og Herluf har tilkendegivet at de gerne vil hjælpe med mindre opgaver. Det er vi glade for og takker for hjælpsomheden.

Der var valg til bestyrelsen. Jaime Würtz blev genvalgt som formand, Dorte Høgholt Lønne genvalgt til bestyrelsen. Der kunne desværre ikke findes 2 nye bestyrelsesmedlemmer, i stedet for dem, der er trådt ud. Stor tak til Marianne Lund og Marianne Rasmussen for deres store arbejde i bestyrelsen.

Det er en alvorlig sag, at der mangler 2 medlemmer til bestyrelsen. Da det ikke var muligt at finde dem på generalforsamlingen, fik den resterende bestyrelse mandat til at finde de manglende medlemmer indenfor en overskuelig fremtid læs- d. 13.3.20 Findes de ikke i den periode, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling. Lykkedes det heller ikke ved denne lejlighed, indkalder bestyrelsen til endnu en ekstraordinær generalforsamling 14 dage senere, hvor bestyrelsen nedlægger sig selv og foreningens aktiver vil blive uddelt til almennyttige formål i lokalområdet jf. foreningens vedtægter.

Så meld dig til formanden, hvis du vil give en hånd med i bestyrelsen.

Genvalg til revisor Birgit Ginnerup og revisorsuppleant Jan Rasmussen