Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Hids Herred,  før 1970 Viborg Amt, efter 1970 Silkeborg Kommune og Århus Amt nu region Midt
E-mail:  FKhistorie@gmail.com

Link til Vinderslev Kommune         Links til arkiver og historiske sider

 Skoler     Kirken     Sogneråd     Sport     Billeder     Historier fra egnen

FORSIDE

VAND

FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
NYT OG BRUGT
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKSWEB


Frederiksdalmanden blev fundet den 25. maj 1898 i Fattiggårdens mose og blev en af de sidste kendte vikinger på egnen.

 

 

 

Bestyrelsen:

Teddy Greibe Formand 86 86 70 47
Margit Jensen Kasserer 86 86 70 48
Karen Frank Historiker 86 86 70 85
Jens Heine Overgaard Historiker 86 86 71 83
Herluf F. Christensen Historiker 86 86 73 92 

BØLLINGSØ

JENS PETER AABOE. Acrobat

FREDERIKSDALMANDEN

Hovedgården Charlottenlund

Lysgaard - Hids herreders retskreds gennem 300 år

Veteranhistorier fra 1864

Hent Adobe Acrobat

Vi har nu lavet  hæfter om
Frederiksdalmanden                                                                     
Hovedgaarden Charlottenlund's opståen og fald (udstykning).    
Uddrag af Jens Peter Aaboes  dagbøger og andre skrifter.           
Som jeg husker det af Peter Lidegaard                                        
Og  fra Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.         
Syn for Sogn pr. stk.                                                                      


 
10 kr.
20 kr.
20kr.
20 kr.

20 kr.

Årets lokalhistoriske arrangementer i området Program som PDF-fil
Program
20
15/2016

 

2015
Onsdag den 7. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.30 Preben Strange om 1864, vi har set TV men absolut ikke alt, hvad med enkerne og invaliderne, her i sognet var der en del.

Tirsdag den 19. maj Kl. 19.00 start ved p. plads Klosterlundvej 31, det lille museum, Carsten Tatarczuk tager os med en tur i Stenholt skoven til bl. a. Skavankelhøj og mergelbanen m. m.. 
Kaffe medbringes.

Søndag den 14. juni kl. 10.00 –17.00 Kildemarked ved Klosterlund
Her vil vi være iblandt udstillerne. 

 

 

 

 

 
 

Lørdag den 22 . aug. Udflugt til Viborg Stiftmuseum Mødetid/sted Kl. 13.00  ved Museet, Hjultorvet, Viborg   Kaffe medbringes.


 

Onsdag den 22. okt. Kl. 19.00 i Kragelund Forsamlingshus
gamle historier fra området.
 
 

Mandag 3. nov. kl. 19.00  sogneaften på Silkeborg Museum med Museums-inspektør Keld Dalsgaard Larsen og arkivleder Lis Thavlov og fortæller fra de forskellige foreninger i områderne herfra sandsynligvis Herluf F. Christensen der altid har en god historie i ærmet.

2016
Torsdag den 7. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.30 Foredrag om ?


Alle er velkomne til disse lokalhistoriske arrangementer.