Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Hids Herred,  før 1970 Viborg Amt, efter 1970 Silkeborg Kommune og Århus Amt nu region Midt
E-mail:  FKhistorie@gmail.com

Link til Vinderslev Kommune         Links til arkiver og historiske sider

 Skoler     Kirken     Sogneråd     Sport     Billeder     Historier fra egnen

FORSIDE

VAND

FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
NYT OG BRUGT
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKSWEB


Frederiksdalmanden blev fundet den 25. maj 1898 i Fattiggårdens mose og blev en af de sidste kendte vikinger på egnen.


Bestyrelsen:

Teddy Greibe Formand 20 20 70 48 - 86 86 70 47
Karen Frank Historiker 30 49 61 85 - 86 86 70 85
Jens Heine Overgaard Historiker 20 81 13 43
Herluf F. Christensen Historiker 27 51 49 13 - 86 86 73 92
Gerda Bondgaard Historiker 20187721
Annelise Jensen Kasserer 86867999
Margit Jensen Arkiv 29 45 26 38 

BØLLINGSØ

JENS PETER AABOE. Acrobat

FREDERIKSDALMANDEN

Hovedgården Charlottenlund

Lysgaard - Hids herreders retskreds gennem 300 år

Veteranhistorier fra 1864

Hent Adobe Acrobat

Vi har nu lavet  hæfter om
Frederiksdalmanden                                                                     
Hovedgaarden Charlottenlund's opståen og fald (udstykning).    
Uddrag af Jens Peter Aaboes  dagbøger og andre skrifter.           
Som jeg husker det af Peter Lidegaard                                        
Og  fra Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.         
Syn for Sogn pr. stk.                                                                      


 
10 kr.
20 kr.
20kr.
20 kr.

20 kr.

Årets lokalhistoriske arrangementer i området Program som PDF-fil
Program
20
16/2017

 

2016
Torsdag den 7. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.30
Personer i Frederiksdal og omegn fra min præstetid af Ejnar Stobbe

Onsdag den 25. maj Kl. 19.00 mødested Frederiksdalvej 31 vi besøger Jytte og Henning Brogaard.
Kaffe medbringes.

Søndag den 12. juni kl. 10.00 –17.00 Kildemarked ved Klosterlund
Her vil vi være iblandt udstillerne. 

 

 

 

 

 
 

Søndag den 28 . aug. Udflugt til Kompedal Mødetid/sted Kl. 13.00, mødested ved Kompedallejren,  Kompedalvej,  Gråmose    Kaffe medbringes.  

Onsdag den 26. okt. Kl. 19.00 i Kragelund Forsamlingshus
Inspektør Karen Rysgaard fra Silkeborg Museum kommer og fortæller om og viser fundene ved motorvejsbyggeriet.


             

Mandag 7. nov. kl. 19.00  sogneaften på Silkeborg Museum med Museums-inspektør Keld Dalsgaard Larsen og arkivleder Lis Thavlov og fortæller fra de forskellige foreninger i områderne herfra sandsynligvis Herluf F. Christensen der altid har en god historie i ærmet.

2017
Tirsdag den 10. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.30 Foredrag om ?


Alle er velkomne til disse lokalhistoriske arrangementer.