Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Hids Herred,  før 1970 Viborg Amt, efter 1970 Silkeborg Kommune og Århus Amt nu region Midt
E-mail:  FKhistorie@gmail.com

Klik her og kom videre

FORSIDE

VAND

FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
NYT OG BRUGT
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKSWEB


Frederiksdalmanden blev fundet den 25. maj 1898 i Fattiggårdens mose og blev en af de sidste kendte vikinger på egnen.


Bestyrelsen:

Teddy Greibe Formand 20 20 70 48 - 86 86 70 47
Karen Frank Historiker 30 49 61 85 - 86 86 70 85
Jens Heine Overgaard Historiker 20 81 13 43
Herluf F. Christensen Historiker 27 51 49 13 - 86 86 73 92
Gerda Bondgaard Historiker 20187721
Annelise Jensen Kasserer 86867999
Margit Jensen Arkiv 29 45 26 38 

BØLLINGSØ

JENS PETER AABOE. Acrobat

FREDERIKSDALMANDEN

Hovedgården Charlottenlund

Lysgaard - Hids herreders retskreds gennem 300 år

Veteranhistorier fra 1864

Hent Adobe Acrobat

Vi har nu lavet  hæfter om
Frederiksdalmanden                                                                     
Hovedgaarden Charlottenlund's opståen og fald (udstykning).    
Uddrag af Jens Peter Aaboes  dagbøger og andre skrifter.           
Som jeg husker det af Peter Lidegaard                                        
Og  fra Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.         
Syn for Sogn pr. stk.                                                                      


 
10 kr.
20 kr.
20kr.
20 kr.

20 kr.

Årets lokalhistoriske arrangementer i området Program som PDF-fil 2016/17
Program
20
17/2018

 

2017
Onsdag den 11. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.30 Søren Toftgaard Poulsen kommer og fortæller om Mit liv på museum, Hjerl Hede, Herning Museum, Vester Palsgaard i Hampen og Klosterlund, som han har sat et stort præg på i 21 år,  han er nu gået på pension i Bækmarksbro med et fritidslandbrug.

Onsdag den 10. maj Kl. 19.00 mødested Stenholt Mose, imellem Stenholtvej og Bedehøjvej 1, Jens Michael Frank som vil fortælle om hvad der er sket med mosegenopretningen, planter og fugle.
Kaffe medbringes.

Søndag den 11. juni kl. 10.00 –17.00 Kildemarked ved Klosterlund
Her vil vi være iblandt udstillerne.
Søndag den 20 . aug. Udflugt til Grønhøj Kro og Kongens Hus Mindepark
Mødested Grønhøj Kro kl. 11.00 vi ser museerne og får dagens middag med underholdning og adgang til museerne mm. pris 110,00 kr. tilmelding til  Bodil og Teddy telf. 20207048 og 86867047 senest den 13. aug.
Grønhøj Kro har været i familiens eje siden 1864. Der er tilknyttet landbrug til Kroen med vogn- og landbrugsmuseum samt Danmarks eneste Morten Korch Museum
og Kartoffeltysker museum.


Derefter Kongens Hus Mindepark
Kongenshus Mindepark med spændende informationer om hedens geologi, områdets flora og fauna samt alt om de mange håndhuggede herredssten. Få et unikt indblik i historien omkring den jyske hede, kulturen og folkene, der levede der i 1700-tallet.
Kongenshus’ historie er historien om opdyrkningen af det danske hedelandskab. Ved slutningen af 1700-tallet var næsten 1 million hektar af Danmarks areal dækket af lynghede. Enkelte steder var nærmest som en ubeboet vildmark. De store heder, også kaldet almindinger, var efter gammel retsopfattelse krongods. Når en gård blev øde, hjemfaldt den til kongen. Heden på Kongenshus er en del af den store Alhede, som var kongelig vildtbane. Forsøgene på at forvandle heden til frugtbar landbrugsjord indledtes i 1723. Kong Frederik V udstedte en forordning, der bl.a. lovede skattefrihed, fritagelse for udskrivning til militæret samt andre fordele for dem, der havde mod på at opdyrke heden. Det var dog ikke før 1751, hvor kongen kom med en ny forordning, der for alvor begyndte at ske noget. På dette tidspunkt havde de første danske aviser set dagens lys, og dermed fik denne nye forordning langt større opmærksomhed end den første. Først da den tyske kaptajn fra Mecklenburg – Ludvig von Kahlen – kom til, kom der gang i forsøgene på at opdyrke heden. Han fik heden frit overladt, og byggede et hus som han døbte ”Kongenshus”. Von Kahlen hvervede flere familier i sit hjemland og fik dem transporteret til heden på Kongenshus. Der var dog problemer med at få disse familier til at falde til på stedet. De fandt ikke de gode muligheder for opdyrkning af jorden, som de var blevet lovet. Allerede efter 8 dage ville de hjem. De tyske kolonister flygtede i nattens mulm og mørke, og von Kahlen forsøgte sig forgæves med bevæbnet nattevagt. Det hele endte med, at hver familie fik udbetalt penge, så de kunne rejse hjem. I 1766 blev hans anmodning om at blive fritaget for opdyrkningsforsøg imødekommet, og han kunne dermed forlade Kongenshus, hvor det var tydeligt at se, at han havde givet op over for heden.
Kaffe/stole mm. medbringes til Kongenshus.
   

Onsdag den 25. okt. Kl. 19.00 i Kragelund Forsamlingshus
Foredrag og billeder


             

Mandag 6. nov. kl. 19.00  sogneaften på Silkeborg Museum med Museums-inspektør Keld Dalsgaard Larsen og arkivleder Lis Thavlov og fortæller fra de forskellige foreninger i områderne herfra sandsynligvis Herluf F. Christensen der altid har en god historie i ærmet.

2018
Onsdag den 10. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.30 Foredrag om ?


Alle er velkomne til disse lokalhistoriske arrangementer.