Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Hids Herred,  før 1970 Viborg Amt, efter 1970 Silkeborg Kommune og Århus Amt nu region Midt
E-mail:  FKhistorie@gmail.com

Link til Vinderslev Kommune         Links til arkiver og historiske sider

 Skoler     Kirken     Sogneråd     Sport     Billeder     Historier fra egnen

FORSIDE

VAND

FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
NYT OG BRUGT
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKSWEB


Frederiksdalmanden blev fundet den 25. maj 1898 i Fattiggårdens mose og blev en af de sidste kendte vikinger på egnen.


Bestyrelsen:

Teddy Greibe Formand 20 20 70 48 - 86 86 70 47
Karen Frank Historiker 30 49 61 85 - 86 86 70 85
Jens Heine Overgaard Historiker 20 81 13 43
Herluf F. Christensen Historiker 27 51 49 13 - 86 86 73 92
Gerda Bondgaard Historiker 20187721
Annelise Jensen Kasserer 86867999
Margit Jensen Arkiv 29 45 26 38 

BØLLINGSØ

JENS PETER AABOE. Acrobat

FREDERIKSDALMANDEN

Hovedgården Charlottenlund

Lysgaard - Hids herreders retskreds gennem 300 år

Veteranhistorier fra 1864

Hent Adobe Acrobat

Vi har nu lavet  hæfter om
Frederiksdalmanden                                                                     
Hovedgaarden Charlottenlund's opståen og fald (udstykning).    
Uddrag af Jens Peter Aaboes  dagbøger og andre skrifter.           
Som jeg husker det af Peter Lidegaard                                        
Og  fra Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.         
Syn for Sogn pr. stk.                                                                      


 
10 kr.
20 kr.
20kr.
20 kr.

20 kr.

Årets lokalhistoriske arrangementer i området Program som PDF-fil 2016/17
Program
20
17/2018

 

2017
Onsdag den 11. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.30 Søren Toftgaard Poulsen kommer og fortæller om Mit liv på museum

Onsdag den 10. maj Kl. 19.00 mødested Stenholt Mose, imellem Stenholtvej og Bedehøjvej 1, Jens Michael Frank som vil fortælle om hvad der er sket med mosegenopretningen, planter og fugle.
Kaffe medbringes.

Søndag den 11. juni kl. 10.00 –17.00 Kildemarked ved Klosterlund
Her vil vi være iblandt udstillerne.
Søndag den 20 . aug. Udflugt til Kongeshus og Grønhøj Kro   

Onsdag den 25. okt. Kl. 19.00 i Kragelund Forsamlingshus

             

Mandag 6. nov. kl. 19.00  sogneaften på Silkeborg Museum med Museums-inspektør Keld Dalsgaard Larsen og arkivleder Lis Thavlov og fortæller fra de forskellige foreninger i områderne herfra sandsynligvis Herluf F. Christensen der altid har en god historie i ærmet.

2018
Onsdag den 10. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.30 Foredrag om ?


Alle er velkomne til disse lokalhistoriske arrangementer.