Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
Hids Herred,  før 1970 Viborg Amt, efter 1970 Silkeborg Kommune og Århus Amt nu region Midt
E-mail:  FKhistorie@gmail.com

Link til Vinderslev Kommune         Links til arkiver og historiske sider

 Skoler        Kirken        Sogneråd      Billeder       Historier fra egnen

FORSIDE

VAND

FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
NYT OG BRUGT
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKS

 


Frederiksdalmanden blev fundet den 25. maj 1898 i Fattiggårdens mose og blev en af de sidste kendte vikinger på egnen.

 

 

 

Bestyrelsen:

Teddy Greibe Formand 86 86 70 47
Margit Jensen Kasserer 86 86 70 48
Karen Frank Historiker 86 86 70 85
Jens Heine Overgaard Historiker 86 86 71 83
Herluf F. Christensen Historiker 86 86 73 92 

BØLLINGSØ

JENS PETER AABOE. Acrobat

FREDERIKSDALMANDEN

Hovedgården Charlottenlund

Lysgaard - Hids herreders retskreds gennem 300 år

Hent Adobe Acrobat

Vi har nu lavet  hæfter om
Frederiksdalmanden                                                                     
Hovedgaarden Charlottenlund's opståen og fald (udstykning).    
Uddrag af Jens Peter Aaboes  dagbøger og andre skrifter.           
Som jeg husker det af Peter Lidegaard                                        
Og  fra Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg.         
Syn for Sogn pr. stk.                                                                      

 
10 kr.
20 kr.
20kr.
20 kr.

20 kr.

Årets lokalhistoriske arrangementer i området Program som PDF-fil
Program
20
14/2015

 

2014
Torsdag den 9. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus  
Kl. 19.00 Generalforsamling     
Kl. 19.30
 Blandt originaler og andet godtfolk. Journalist Per Hansen fortæller og viser filmklip med skæve personligheder, som han har mødt på sin vej og lavet TV programmer med ved TV2 Midt-Vest.
Gennem mere end 20 år har Per Hansen lavet TV portrætter af herlige jyder. Nu tager han landet rundt og fortæller om disse herlige personligheder og viser filmklip med dem.

 

 

 

 

 


Torsdag den 22. maj Kl. 19.00 ved Bunkermuseet, Gjessøvej 40D, 8600 Silkeborg. (Ved Silkeborg Bad)
Rundvisning i bunkerne med afslutning i Bunkermuseet, ca. 3 timer

Søndag den 15. juni kl. 10.00 – 17.00 Kildemarked ved Klosterlund  Museum Bemærk datoen
Her vil vi være iblandt udstillerne.


 

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 14 . aug. Kl.19.00 Udflugt til Refshale hede, med bl. a. skyttegrave og marehalm mm. Mødested Vejkryds Malmhøjvej/Stenholtvej  Kaffe medbringes.

Onsdag den 22. okt. Kl. 19.00 i Kragelund Forsamlingshus
Her vil Jens Heine Overgaard + andre fortæller gamle historier fra området
.

Mandag 3. nov. kl. 19.00  sogneaften på Silkeborg Museum med Museums-inspektør Keld Dalsgaard Larsen og arkivleder Lis Thavlov og fortæller fra de forskellige foreninger i områderne herfra sandsynligvis Herluf F. Christensen der altid har en god historie i ærmet.

Onsdag den 7. Januar 2015 i Frederiksdal Forsamlingshus  
Kl. 19.00 Generalforsamling     
Kl. 19.30

Alle er velkomne til disse lokalhistoriske arrangementer.