Bestyrelsen        
Lilli Ravn                  61 76 76 86 -  86 86 76 76
Pia Rasmussen      20 81 94 84 - 86 86 74 84 
Teddy Greibe          20 20 70 48 - 86 86 70 47
Velkommen til nye beboer

Frederiksdal og Omegns Beboerforening


 

FORSIDE

VAND

ARRANGEMENTER
FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKS


WEB

PROGRAM
2020
Generalforsamling tirsdag den 18. februar Kl. 19.30

Arbejdsdag
lørdag den 4. april
kl. 9.00
Ved klubhuset


Krolf
Vinteren Lørdag kl. 10.00
Sommer Start  onsdag den
. april kl. 19.00

Sct. Hans
Tirsdag d
en 23. Juni
Kl. 18.00
Grill med tag selv mad med og bål og evt. mere.

 

NYT OG BRUGT
E-mail:  info@Frederiksdal-info.dk

Beboerforeningen vil opfordre til, at egnens borgere kommer på en mailliste  frederiksdal.info@gmail.com (hvilket selvfølgelig er frivillig om man vil på), hvor man kan dele nyheder om hvad der sker med hinanden.
Det kunne f.eks. være et arrangement, at der samles ind til en eller anden begivenhed fødselsdag o.l., og hvor der så oplyses, hvilken begivenhed, og hvem der står for indsamlingen.
Se formandens beretning nederst på siden
Krolf vinteren lørdag kl. 10.00
og fra onsdag den 3. april kl. 19.00
Min Købmand I
Kragelund har hjulpet os med et tilskud til klubhuset.
Sct. Hans Lørdag den 23. Juni  2018
tør men blæstSct. Hans Fredag den 23. Juni  2017 i blandet vejr


23. juni 2016 Aftenen startede med let regnvejr medens der blev grillet, men det gav tørvejr inden bålet blev tændt,  men heksen ville ikke af sted men da den lettede blev det et fantastisk lun sommeraften.Sct. Hans Tirsdag den 23. Juni  2015


Krolf sæsonstart onsdag den 8. april kl. 19.00
Arbejdsdag lørdag den 25. april 2015
10 års Jubilæum i 2014

Lørdag den 25. april var en rigtig hyggelig Jubilæumsdag med rundstykker, grillpølser og kagemand og med arbejde, hvor pladsen blev gjort klar til den kommende sæson, der er kommet ny trappe ved glidebanen og flere redskaber på pladsen
 

Der er kommet en sten mere til pladsen, den har været på fattiggården og er nu er placeret for enden af Petanquebanen
der er påbegyndt hugning af Niels Peter Klidsgaard der havde været stenhugger i Silkeborg han døde på fattiggården (datidens plejehjem) 29/3 1905.

***************Lejrpladsen i Christianshøj,
Christianshøjvej 40
Her er toilet, sovemulighed, bålplads, bænke og borde og vand.
*************************
Skt. Hansaften 2013

Skt. Hansaften 2012
****************************
Krolf en en sport for alle 

*******
Frederiksdalsangen af Valther Troelsen
Klik her for høre sangen sunget af Tina og Valther og hent teksten og syng med.
 


Valther som H. C. Andersen i anledning af hans 150 års dag den 2. april i 1955
***************************

Grill og sommerfest på Sportspladsen lørdag den 18. august**********
 

Grill og sommerfest på Sportspladsen lørdag den 19. august
 


Maskinerne gøres klar til Traktortræk


Vinderen blev Anders Holdgaard


Æggeløb


Og så var der også Bryllup tillykke Tina og Jacob

*********************************'**

Skt. Hansaften 2007


 


 

************************************
Vi vil prøve at udgive et mailnyhedsbrev i området en gang imellem, så hvis du er interesseret så send en mail med navn, adresse, og mailadresse til
info@Frederiksdal-info.dk

*********************
Frederiksdal Aktivitetsplads

Blev indviet lørdag den 21. august 2004
Pladsen blev indviet i tørvejr med mange fremmødte og Birgit Billing fra Silkeborg Kommune klippede snoren, og børnene stormede pladsen, hvorefter der blev drukket kaffe i forsamlingshuset.

Aktivitetspladsen på stadion i Frederiksdal

Pladsen blev færdig den 19. juni 2004, pladsen der skal rumme et samlingssted for beboerne i området og dermed skabe nye samværsformer med løbende aktiviteter. Pladsen rummer legeredskaber, petanquebane,  grill- og bålplads med borde og bænke foruden plænen foran hvor der er en 12 huls krolfbane, og derudover kan bruges til forskellige former for spil, kun fantasien sætter grænsen. 

En stor tak til følgende der hidtil har støttet os med penge, materiale og rådgivning.  
Nordea, Uniscrap, Kingo, Kjellerup Tømmerhandel, Farvergården v/Claus Møller Jensen, Martin Poulsen, Silkeborg Kommune og alle de lokale der ydet en stor støtte.

********************

Formandsberetning for Frederiksdal og omegns Beboerforening

Tirsdag den 18/2-20 i Frederiksdal Forsamlingshus.

 Siden sidst: 

Der blev afholdt arbejdsdag på Byens pladser i samarbejde med Forsamlingshuset lørdag den 30/3-19, startende med kaffe og rundstykker. 

Der var 17 deltagere og vi fik nået en hel del. Tak for hjælpen. 

Der har også været hjælpere til at få sorteret dåser et par gange i årets løb, også Tak for hjælpen til det.

Vi regner med at afholde arbejdsdag igen i år, men har endnu ikke fastsat dato, men den kommer på FB og Mail.

Der blev holdt Skt. Hans fest på legepladsen. Ca. 14 deltagere. Nogen startede med Grillmad andre kom til Bålet.  Det regner vi også med at gøre igen i år. Alle er velkommen.

Der er fortsat en flok der i sommerens løb går og hygger sig med at spille Krolf på onsdags aftenener fra kl. 19.00. Der er alle også stadig velkomne. 

Dato for opstart på Krolf kommer på FB og Mail.

Først på året fik vi tilbudt en opgave med at indsamle samtykke erklæringer hos berørte lodsejere forud for DM i Rally, som blev afholdt af Kjellerup Rally, og som  jo bekendt gik herigennem Frederiksdal. Den opgave fik vi et beløb for at udføre Tak til dem der gjorde det.

Så vidt jeg ved kom der også lidt indtjening til Forsamlingshuset for salg af øl og pølser m.m. og det er jo bare fint, og dejligt at nogen også ville hjælpe der.

Kort og godt om det – alt er nogenlunde som det plejer – og dog!!!

Den 12/4-19 modtog Teddy et brev fra Alf Christensen, Teamleder for Idræt og Fritid i Silkeborg Kommune om, at Kommunen ville rive Klubhuset ned, medmindre Byen selv ville overtage huset, og dermed driften heraf. 

De henvendte sig til os, fordi der skal være en Forening der står som ansvarlig for driften af bygningen, som Kommunen så vederlagsfrit vil stille til rådighed for os, som det så fint formuleres. 

Der skulle allerede ligge et svar 15/5-19.

 30/4-19 blev der holdt et fællesmøde for alle foreninger i Frederiksdal, samt vore to repræsentanter fra Lokalrådet, samt Ejnar Rahbæk Formand for Lokalrådet. Her d blev der talt om muligheder, og ideer for vores område. Mødet var indkaldt af Lokalrådet så vidt jeg husker. Vi talte lidt om situationen angående Klubhuset, og blev her enige om, at bede om udsættelse af beslutningen til efter sommerferien. Teddy kontaktede så Alf 1/5-19 på telefonen og fik mundtligt ja til, at vi kunne udskyde beslutningen til efter sommerferien. Samtidig ansøgte han også skriftligt herom, men først 14/6-19 fik vi skriftligt svar på det, og vores svar skulle så falde senest 1/7-19.

3/6 blev der afholdt Borgermøde i Forsamlingshuset, for alle Byens foreninger hvor vi igen talte lidt om hvad vi kunne tænke os her i byen, alle Byens Foreninger var repræsenteret. Mødet var et opsamlingsmøde efter mødet 30/4. Her talte vi igen lidt om en eventuel overtagelse af klubhuset, men blev enige om, at vi lige skulle arbejde lidt videre med det inden en svarfrist. 

Herefter skrev, vi så med Alf, og sagde bl.a. at vi synes det var med noget kort varsel vi skulle vedtage om hvorvidt vi ønskede at overtage Klubhuset, da det jo ikke var vores Beslutning alene, men Byens, og vi bad om en udsættelse til hen omkring efterårsferien. Vi havde også nogen opklaringsspørgsmål omkring proceduren om en eventuel overtagelse af huset. Efter en samtale med Alf den 24/6-19 landede vi så på svarfrist den 15/8-19.

Der blev så igen indkaldt til Borgermøde af Beboerforeningen den 27/6-19 hvor dagsordenen var, at vi skulle beslutte om Byen skulle sige JA til at overtage Klubhuset. Det blev på det møde vedtaget at vi som Beboerforening skulle overtage Klubhuset.

Det har været en god del af jer i den ældre del af byens Borgere der var med til, at stemme for, og det handler bl.a. om, at i selv var med til at bygge huset tilbage i 67/68. Det blev for en stor del gjort ved frivilligt arbejde, men dog også med professionel hjælp. 

Arne Rask var under processen i sommeren 2019 ude og skaffe beviser for, at huset faktisk tilhører byen, papirerne herom ligger hos ham.

Undervejs i processen havde vi fat i vore lokalpolitikere; Gitte Willumsen, Steen Vindum og Lars Faarup. Steen ville ikke gøre noget ved da det er det samme der sker andre steder i Kommunen. Gitte W henviste os til Alf, som vi jo havde fat i, Lars prøvede at se hvad han kunne gøre ved sagen, hvilket ikke rigtig var noget. 

Lars Faarup gik så til sidst til vores nye Købmand Thomas Nielsen i Kragelund, og forelagde ham sagen, og spurgte om han ville sponsorere os med et beløb på ca. 4-5000 kr. svarende til det beløb det har kostet kommunen årligt for driften af Klubhuset. 

Jeg var så inde og tale med Thomas om det, og han har givet os et engangsbeløb på 5.000 kr. til hjælp til driften.

Vi skylder altså vores Lokalpolitiker Lars Faarup en stor tak for hjælpen, og ligeledes Thomas Købmand for hans sponsorat. Der er nogen der tænker på os helt herude i Frederiksdal og det er dejligt at mærke synes jeg, og af den simple grund vil jeg hermed gerne opfordre meget til, at vi herude fra så også tænker på at støtte Købmandsbutikken til gengæld.

Jeg kan se at Forsamlingshuset støtter ham allerede, og det vil jeg da gerne opfordre til, at man også gerne må gøre privat. Måske gør i det allerede, det ved jeg ikke noget om.

Den 15/8-19 gav vi Kommunen besked om, at vi ville overtage Klubhuset. Siden da har vi så arbejdet med, at få lavet vedtægtsændringer for Beboerforeningen så det står juridisk korrekt hvordan Foreningen skal fungere når den nu får Klubhuset stillet vederlagsfrit til rådighed. Kommunens Jura afdeling har hjulpet os med det.

Formuleringen er faldet på plads her ret for nyligt, og det er så meningen, at Generalforsamlingen/jer der er her i aften skal stemme om, hvorvidt vi vil godkende denne nye formulering af Beboerforeningens vedtægter før overdragelsen officielt falder på plads.

I sensommeren 2019 var Kommunen ude og pille varmtvandsbeholderen ned, og allerede her i vinter har vi prøvet på at spare på udgifterne. Vi har lukket for vandet, og låst klubhuset af så ingen kommer til, at bruge et toilet der ikke virker.

Det er tanken, at det skal stå åben i sommerhalvåret, og lukkes i vinterhalvåret.

Der er en lille praktisk ting i forbindelse hermed, og det er, at man så ikke kan komme ind til de små flag ud til byskiltene i vinterhalvåret, men man kan altid spørge Teddy, han har p.t. nøglen.

Huset som altså er Byens, står til fri afbenyttelse og hvis nogen har gode ideer til hvad det ellers kan bruges til, så er det jo nu muligt.

Jeg tænker p.t. at det jo fortsat kan fungere som hidtil hvor eventuelle besøgende på legepladsen kan bruge det, eller os selv.

Kom med gode ideer, huset står her, vi kan lave om indeni, men ikke bygge ud! 

Det var ordene fra mig. 

 Formand Lilli Ravn

Vedtægtsændringer fordi vi skal overtage omklædning/klubhus blev vedtaget.

Valg der var genvalg til Pia Rasmussen, suppleant Henny Christensen, revisor Birgit Ginnerup og revisorsuppleant Jens Christian Christensen