Bestyrelsen        
Lilli Ravn                  61 76 76 86 -  86 86 76 76
Pia Rasmussen      20 81 94 84 - 86 86 74 84 
Teddy Greibe          20 20 70 48 - 86 86 70 47
Velkommen til nye beboer

Frederiksdal og Omegns Beboerforening


 

FORSIDE

VAND

ARRANGEMENTER
FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKS


WEB

PROGRAM
2021
Generalforsamling tirsdag den 31. maj Kl. 19.30

Arbejdsaften
onsdag den 2. juni
kl. 18.30
Ved klubhuset


Krolf
Vinteren Lørdag kl. 10.00
Sommer onsdag kl. 19.00

Sct. Hans
Onsdag d
en 23. Juni
Kl. 18.00
Grill med tag selv mad med og bål og evt. mere.

 

NYT OG BRUGT
E-mail:  info@Frederiksdal-info.dk

Beboerforeningen vil opfordre til, at egnens borgere kommer på en mailliste  frederiksdal.info@gmail.com (hvilket selvfølgelig er frivillig om man vil på), hvor man kan dele nyheder om hvad der sker med hinanden.
Det kunne f.eks. være et arrangement, at der samles ind til en eller anden begivenhed fødselsdag o.l., og hvor der så oplyses, hvilken begivenhed, og hvem der står for indsamlingen.
Se formandens beretning nederst på siden
Krolf vinteren lørdag kl. 10.00
og fra onsdag den 3. april kl. 19.00
Min Købmand I
Kragelund har hjulpet os med et tilskud til klubhuset.
Sct. Hans Lørdag den 23. Juni  2018
tør men blæstSct. Hans Fredag den 23. Juni  2017 i blandet vejr


23. juni 2016 Aftenen startede med let regnvejr medens der blev grillet, men det gav tørvejr inden bålet blev tændt,  men heksen ville ikke af sted men da den lettede blev det et fantastisk lun sommeraften.Sct. Hans Tirsdag den 23. Juni  2015


Krolf sæsonstart onsdag den 8. april kl. 19.00
Arbejdsdag lørdag den 25. april 2015
10 års Jubilæum i 2014

Lørdag den 25. april var en rigtig hyggelig Jubilæumsdag med rundstykker, grillpølser og kagemand og med arbejde, hvor pladsen blev gjort klar til den kommende sæson, der er kommet ny trappe ved glidebanen og flere redskaber på pladsen
 

Der er kommet en sten mere til pladsen, den har været på fattiggården og er nu er placeret for enden af Petanquebanen
der er påbegyndt hugning af Niels Peter Klidsgaard der havde været stenhugger i Silkeborg han døde på fattiggården (datidens plejehjem) 29/3 1905.

***************Lejrpladsen i Christianshøj,
Christianshøjvej 40
Her er toilet, sovemulighed, bålplads, bænke og borde og vand.
*************************
Skt. Hansaften 2013

Skt. Hansaften 2012
****************************
Krolf en en sport for alle 

*******
Frederiksdalsangen af Valther Troelsen
Klik her for høre sangen sunget af Tina og Valther og hent teksten og syng med.
 


Valther som H. C. Andersen i anledning af hans 150 års dag den 2. april i 1955
***************************

Grill og sommerfest på Sportspladsen lørdag den 18. august**********
 

Grill og sommerfest på Sportspladsen lørdag den 19. august
 


Maskinerne gøres klar til Traktortræk


Vinderen blev Anders Holdgaard


Æggeløb


Og så var der også Bryllup tillykke Tina og Jacob

*********************************'**

Skt. Hansaften 2007


 


 

************************************
Vi vil prøve at udgive et mailnyhedsbrev i området en gang imellem, så hvis du er interesseret så send en mail med navn, adresse, og mailadresse til
info@Frederiksdal-info.dk

*********************
Frederiksdal Aktivitetsplads

Blev indviet lørdag den 21. august 2004
Pladsen blev indviet i tørvejr med mange fremmødte og Birgit Billing fra Silkeborg Kommune klippede snoren, og børnene stormede pladsen, hvorefter der blev drukket kaffe i forsamlingshuset.

Aktivitetspladsen på stadion i Frederiksdal

Pladsen blev færdig den 19. juni 2004, pladsen der skal rumme et samlingssted for beboerne i området og dermed skabe nye samværsformer med løbende aktiviteter. Pladsen rummer legeredskaber, petanquebane,  grill- og bålplads med borde og bænke foruden plænen foran hvor der er en 12 huls krolfbane, og derudover kan bruges til forskellige former for spil, kun fantasien sætter grænsen. 

En stor tak til følgende der hidtil har støttet os med penge, materiale og rådgivning.  
Nordea, Uniscrap, Kingo, Kjellerup Tømmerhandel, Farvergården v/Claus Møller Jensen, Martin Poulsen, Silkeborg Kommune og alle de lokale der ydet en stor støtte.

********************

Formandsberetning for Frederiksdal og omegns Beboerforening

Mandag den 31/5-2021 I Frederiksdal Forsamlingshus

Siden sidst:

Vi nåede jo vores Generalforsamling sidste år lige før hele verden blev forandret af Corona.

Sidste år brugte vi tid på at fortælle om processen omkring overtagelse af Klubhuset.

Her på Generalforsamling blev der stemt for forslaget om nye, og tilrettede vedtægter for Beboerforeningen. Vedtægtsændringerne var en del af processen i overtagelse af klubhuset.

Siden da har der været flere skriverier med Kommunen angående huset.

Da vi omkring juni 2020, efter aftale med Kommunen fik tilsendt Overdragelsesaftalen til underskrivning stod der, at vi skulle tegne en Brandforsikring på huset. Det havde ikke tidligere været nævnt, og vi kunne ikke overtage huset uden.

Herefter meddelte vi så Kommunen at så så vi ikke så os i stand til at overtage huset da en Brandforsikring jo ville give yderligere udgifter for os.

Det blev derfor vedtaget på Byrådsmøde i efteråret, at huset skulle rages ned.

Vi blev så opfordret til, at kæmpe lidt videre.

Derefter gik Teddy i gang med at lede efter en Brandforsikring, og fandt en til en fornuftig pris. Vi har nu underskrevet overdragelsesaftalen så fra 1/3-21 var huset vores. Vi mangler dog stadig at Kommunen returnerer en lejeaftale til os.

Der er gået lang tid med skriverier frem og tilbage, og på et tidspunkt havde vi afskrevet at overtage huset.

Grunden til, at vi blev ved at kæmpe for sagen er: ”hvis kommunen først fjerner huset hvornår fjerner de så det næste”? Legepladsen og fodboldbanen? Vi forsøger at holde fast i det lidt vi har tilbage i den her By, fordi vi tænker det trods alt giver lidt liv.

Sidste Forår – og også dette forår har Huset været låst p.g.a. Corona.

Fremadrettet vil det være sådan at huset er lukket i vinterhalvåret, fra når frosten sætter ind for, at spare på de faste udgifter. Bl.a. vil der ikke være vand i Toilettet.

I sommerhalvåret vil der til gengæld være åbent døgnet rundt.

Vi vil gøre lidt reklame for det på FB både i Kragelund og Frederiksdal, som et MADPAKKEHUS.

Vi vil lave et skilt på huset hvor der står Madpakkehus. Vi vil gøre opmærksom på, at det er muligt at komme hertil med en flok, eller bare familien, og kunne bruge legepladsen, og være inden døre med madpakken, og at der er vand og Toilet. Det ser ud som om, at pladsen har været rimelig godt besøgt her i Corona tid bl.a. af Dagplejere fra Kragelund, og kan vi f.eks. trække skoleklasser herud på besøg til et klassearrangement så får andre måske lidt mere øje på os???

Vi tænker at vi lægger dug på i huset/gør det lidt mere hyggeligt, og håber at det vil give glæde, og gavn for flere. Ovennævnte er ikke gjort endnu, men vi arbejder på sagen.

Hvis nogen har andre gode ideer, og forslag til udnyttelse af huset hører vi gerne om det. Det er byens hus.

 

Det er lykkedes os, at holde gang i Krolfspillet hele året, dog med Corona restriktioner. Vi er i gang på sommertid fra kl. 19.00 på onsdage. Alle er stadigvæk velkomne til at komme og være med.

Sidste år fik vi også holdt skt. Hans på pladsen, og vi holder Skt. Hans igen iår.

Der kommer en invitation ud når tiden nærmer sig.

Vi kan også lige fortælle, at vi har fået ny flagstang af Kommunen der står ved siden af Klubhuset. Ligeledes har vi skaffet et nyt flag til den sidste af flagstængerne ved byskiltene. Der var et blevet væk.

Vi har ikke haft arbejdsdag på pladsen hverken i år eller sidste år, så der trænger rigtig meget til at blive ordnet forskellige ting. Vi har inviteret til arbejdsaften på onsdag den 2/6 bl.a. for at ordne ukrudt. Der sluttes af med et spil Krolf.

Det var ordene fra mig.

Formand Lilli Ravn


Valg der var genvalg til Lilli Ravn, suppleant Henny Christensen, revisor Birgit Ginnerup og revisorsuppleant Jens Christian Christensen