Bestyrelsen        
Lilli Ravn                  61 76 76 86 -  86 86 76 76
Pia Rasmussen      20 81 94 84 - 86 86 74 84 
Teddy Greibe          20 20 70 48 - 86 86 70 47
Velkommen til nye beboer

Frederiksdal og Omegns Beboerforening


 

FORSIDE

VAND

ARRANGEMENTER
FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKS


WEB

PROGRAM
2022
Generalforsamling tirsdag den 21. februar Kl. 19.30

Krolf
Vinteren Lørdag kl. 10.00
Sommer Torsdag kl. 19.00

Sct. Hans
Torsdag den 23. Juni
Kl. 18.00
Grill med tag selv mad med og bål og evt. mere.
 

2023
Generalforsamling 20. februar 2023 kl. 19.30

NYT OG BRUGT
E-mail:  info@Frederiksdal-info.dk

Beboerforeningen vil opfordre til, at egnens borgere kommer på en mailliste  japir@tdcadsl.dk  (hvilket selvfølgelig er frivillig om man vil på), hvor man kan dele nyheder om hvad der sker med hinanden.
Det kunne f.eks. være et arrangement, at der samles ind til en eller anden begivenhed fødselsdag o.l., og hvor der så oplyses, hvilken begivenhed, og hvem der står for indsamlingen.
Se formandens beretning for 2021 nederst på siden
Krolf vinteren lørdag kl. 10.00
og fra torsdag den 21. april kl. 19.00

Sct. Hans torsdag den 23. juni 2022 i det flotteste sommervejr


Sct. Hans Lørdag den 23. Juni  2018
tør men blæstSct. Hans Fredag den 23. Juni  2017 i blandet vejr


23. juni 2016 Aftenen startede med let regnvejr medens der blev grillet, men det gav tørvejr inden bålet blev tændt,  men heksen ville ikke af sted men da den lettede blev det et fantastisk lun sommeraften.Sct. Hans Tirsdag den 23. Juni  2015


Krolf sæsonstart onsdag den 8. april kl. 19.00
Arbejdsdag lørdag den 25. april 2015
10 års Jubilæum i 2014

Lørdag den 25. april var en rigtig hyggelig Jubilæumsdag med rundstykker, grillpølser og kagemand og med arbejde, hvor pladsen blev gjort klar til den kommende sæson, der er kommet ny trappe ved glidebanen og flere redskaber på pladsen
 

Der er kommet en sten mere til pladsen, den har været på fattiggården og er nu er placeret for enden af Petanquebanen
der er påbegyndt hugning af Niels Peter Klidsgaard der havde været stenhugger i Silkeborg han døde på fattiggården (datidens plejehjem) 29/3 1905.

***************Lejrpladsen i Christianshøj,
Christianshøjvej 40
Her er toilet, sovemulighed, bålplads, bænke og borde og vand.
*************************
Skt. Hansaften 2013

Skt. Hansaften 2012
****************************
Krolf en en sport for alle 

*******
Frederiksdalsangen af Valther Troelsen
Klik her for høre sangen sunget af Tina og Valther og hent teksten og syng med.
 


Valther som H. C. Andersen i anledning af hans 150 års dag den 2. april i 1955
***************************

Grill og sommerfest på Sportspladsen lørdag den 18. august**********
 

Grill og sommerfest på Sportspladsen lørdag den 19. august
 


Maskinerne gøres klar til Traktortræk


Vinderen blev Anders Holdgaard


Æggeløb


Og så var der også Bryllup tillykke Tina og Jacob

*********************************'**

Skt. Hansaften 2007


 


 

************************************
Vi vil prøve at udgive et mailnyhedsbrev i området en gang imellem, så hvis du er interesseret så send en mail med navn, adresse, og mailadresse til
info@Frederiksdal-info.dk

*********************
Frederiksdal Aktivitetsplads

Blev indviet lørdag den 21. august 2004
Pladsen blev indviet i tørvejr med mange fremmødte og Birgit Billing fra Silkeborg Kommune klippede snoren, og børnene stormede pladsen, hvorefter der blev drukket kaffe i forsamlingshuset.

Aktivitetspladsen på stadion i Frederiksdal

Pladsen blev færdig den 19. juni 2004, pladsen der skal rumme et samlingssted for beboerne i området og dermed skabe nye samværsformer med løbende aktiviteter. Pladsen rummer legeredskaber, petanquebane,  grill- og bålplads med borde og bænke foruden plænen foran hvor der er en 12 huls krolfbane, og derudover kan bruges til forskellige former for spil, kun fantasien sætter grænsen. 

En stor tak til følgende der hidtil har støttet os med penge, materiale og rådgivning.  
Nordea, Uniscrap, Kingo, Kjellerup Tømmerhandel, Farvergården v/Claus Møller Jensen, Martin Poulsen, Silkeborg Kommune og alle de lokale der ydet en stor støtte.

********************

Formandsberetning for Frederiksdal og omegns Beboerforening

Mandag den 21/2 2022 I Frederiksdal Forsamlingshus

Sidst vi sad til Generalforsamling her i huset var 31/5-21. Den var noget forsinket selvfølgelig p.g.a. Corona restriktioner. Dem har vi jo igen mærket her hen over vinteren især. Det har jo været ens for alle.

I Beboerforenings règi har vi haft de sædvanlige aktiviteter i løbet af året, som vi plejer.

Vi har spillet Krolf hele året. Om sommeren på onsdag aftener kl. 19.00 og i vinterhalvåret lørdag formiddage kl. 10.00. Alle er fortsat velkommen til at være med.

Vi afholdt igen Skt. Hans fest på Pladsen. Der var grill for dem der ønskede at spise sammen, senere Båltænding og sang. Det sluttede af med Kaffe og kage som Beboerforeningen stod for. Også her er alle velkommen til at deltage store som små.

Vi har haft en arbejdsaften på pladsen hvor vi fik fjernet lidt ukrudt og andre små ting, ellers har der ikke været så mange kræfter til de helt store udfoldelser.

Vi har igen samlet dåser og jern, og Tak til dem der har hjulpet med alle små opgaver her og der.      

Vi forventer at vi gentager nævnte aktiviteter også i dette år.

Klubhuset: Jeg vil læse det korte referat angående huset op, som vi sidste år sendte ud på mail så alle kunne vide hvordan processen om huset ser ud.

Følgetonen er som følger. Vi underskrev overdragelsesaftalen og herefter fik vi så tilsendt en areal lejekontrakt hvori der så stod at vi også skal tegne en ansvarsforsikring, betale renovation og selv slå alt græsset.

Igen skrev vi tilbage at det kan vi ikke og siden har vi ikke hørt mere, men der har selvfølgelig også været Kommunalvalg! Om vi nogensinde kan overtage det hus står stadig hen i det uvisse?

Når Foråret melder sin ankomst vil Huset igen være åbent, Toilettet kan bruges og man må gerne sidde i huset evt. med madpakke. Brug det og pladsen og opfordrer gerne andre til også, at bruge det.

Det var ordene herfra hvis i har spørgsmål skal jeg/vi nok svare så godt vi kan.

Formand Lilli Ravn


Valg der var genvalg til Teddy Greibe, suppleant Henny Christensen, revisor Birgit Ginnerup og revisorsuppleant Jens Christian Christensen