Bestyrelsen        
Lilli Ravn                  61 76 76 86 -  86 86 76 76
Pia Rasmussen      20 81 94 84 - 86 86 74 84 
Teddy Greibe          20 20 70 48 - 86 86 70 47
Velkommen til nye beboer

Frederiksdal og Omegns Beboerforening


 

FORSIDE

VAND

ARRANGEMENTER
FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKS


WEB

PROGRAM
2023
Generalforsamling tirsdag den 20. februar Kl. 19.30

Krolf
Vinteren Lørdag kl. 10.00
Sommer Torsdag kl. 19.00

Sct. Hans
Torsdag den 23. Juni
Kl. 18.00
Grill med tag selv mad med og bål og evt. mere.
 

2024
Generalforsamling 19. februar 2024 kl. 19.30

NYT OG BRUGT
E-mail:  info@Frederiksdal-info.dk

Beboerforeningen vil opfordre til, at egnens borgere kommer på en mailliste  japir@tdcadsl.dk  (hvilket selvfølgelig er frivillig om man vil på), hvor man kan dele nyheder om hvad der sker med hinanden.
Det kunne f.eks. være et arrangement, at der samles ind til en eller anden begivenhed fødselsdag o.l., og hvor der så oplyses, hvilken begivenhed, og hvem der står for indsamlingen.
Se formandens beretning for 2022 nederst på siden
Krolf vinteren lørdag kl. 10.00
og fra torsdag den 13. april kl. 19.00

Sct. Hans torsdag den 23. juni 2022 i det flotteste sommervejr


Sct. Hans Lørdag den 23. Juni  2018
tør men blæstSct. Hans Fredag den 23. Juni  2017 i blandet vejr


23. juni 2016 Aftenen startede med let regnvejr medens der blev grillet, men det gav tørvejr inden bålet blev tændt,  men heksen ville ikke af sted men da den lettede blev det et fantastisk lun sommeraften.Sct. Hans Tirsdag den 23. Juni  2015


Krolf sæsonstart onsdag den 8. april kl. 19.00
Arbejdsdag lørdag den 25. april 2015
10 års Jubilæum i 2014

Lørdag den 25. april var en rigtig hyggelig Jubilæumsdag med rundstykker, grillpølser og kagemand og med arbejde, hvor pladsen blev gjort klar til den kommende sæson, der er kommet ny trappe ved glidebanen og flere redskaber på pladsen
 

Der er kommet en sten mere til pladsen, den har været på fattiggården og er nu er placeret for enden af Petanquebanen
der er påbegyndt hugning af Niels Peter Klidsgaard der havde været stenhugger i Silkeborg han døde på fattiggården (datidens plejehjem) 29/3 1905.

***************Lejrpladsen i Christianshøj,
Christianshøjvej 40
Her er toilet, sovemulighed, bålplads, bænke og borde og vand.
*************************
Skt. Hansaften 2013

Skt. Hansaften 2012
****************************
Krolf en en sport for alle 

*******
Frederiksdalsangen af Valther Troelsen
Klik her for høre sangen sunget af Tina og Valther og hent teksten og syng med.
 


Valther som H. C. Andersen i anledning af hans 150 års dag den 2. april i 1955
***************************

Grill og sommerfest på Sportspladsen lørdag den 18. august**********
 

Grill og sommerfest på Sportspladsen lørdag den 19. august
 


Maskinerne gøres klar til Traktortræk


Vinderen blev Anders Holdgaard


Æggeløb


Og så var der også Bryllup tillykke Tina og Jacob

*********************************'**

Skt. Hansaften 2007


 


 

************************************
Vi vil prøve at udgive et mailnyhedsbrev i området en gang imellem, så hvis du er interesseret så send en mail med navn, adresse, og mailadresse til
info@Frederiksdal-info.dk

*********************
Frederiksdal Aktivitetsplads

Blev indviet lørdag den 21. august 2004
Pladsen blev indviet i tørvejr med mange fremmødte og Birgit Billing fra Silkeborg Kommune klippede snoren, og børnene stormede pladsen, hvorefter der blev drukket kaffe i forsamlingshuset.

Aktivitetspladsen på stadion i Frederiksdal

Pladsen blev færdig den 19. juni 2004, pladsen der skal rumme et samlingssted for beboerne i området og dermed skabe nye samværsformer med løbende aktiviteter. Pladsen rummer legeredskaber, petanquebane,  grill- og bålplads med borde og bænke foruden plænen foran hvor der er en 12 huls krolfbane, og derudover kan bruges til forskellige former for spil, kun fantasien sætter grænsen. 

En stor tak til følgende der hidtil har støttet os med penge, materiale og rådgivning.  
Nordea, Uniscrap, Kingo, Kjellerup Tømmerhandel, Farvergården v/Claus Møller Jensen, Martin Poulsen, Silkeborg Kommune og alle de lokale der ydet en stor støtte.

********************

Formandsberetning for Frederiksdal og omegns Beboerforening

Generalforsamling i Frederiksdal Forsamlingshus mandag den 20. februar 2023 kl. 19.00
Formandsberetning for Frederiksdal og omegns beboerforening:
I år er der kommet en afgørelse. Pr. 15/2-23 har beboerforeningen underskrevet areal leje kontrakten for klubhuset. Dermed er det på papir, at vi står for huset. Det vender jeg lige tilbage til om et øjeblik.
I det forgangne år har vi haft nogenlunde de samme aktiviteter som vi plejer.
Vi er stadig en flok der spiller Krolf, både i sommer halvåret og vinter halvåret. Lige nu foregår det hver lørdag formiddag kl. 10.00 på pladsen. Alle der har lyst er stadig velkomne. Det er rigtig hyggeligt. Vi påtænker at spille torsdag aften kl. 19.00 i den kommende sommer fra ca. midt april.
I løbet af året har vi også sendt dåser/jern afsted et par gange. Tak for de der har hjulpet til med det. Det er fortsat den eneste indtægtskilde vi har til at kunne betale f.eks. kommende udgifter på klubhuset.
Der vil igen i år blive afholdt skt. Hans på pladsen. Alle er velkommen til at komme, og være med til at grille kl. 18.00 med eget medbragt mad. Efter båltænding er beboerforeningen vært for et stykke kage til egen medbragt kaffe. Man er også velkommen til kun at deltage i båltænding og kaffe.
Så vil jeg lige minde om, at vi har de 4 små flag til flagstængerne ved byporten. Alle kan låne dem og hænge dem op ved særlige lejligheder. De ligger tilgængelig i klubhuset, men da klubhuset er aflåst i vinterperioden må man spørge Teddy om at kunne få fat i dem.
Vi påtænker at lave en arbejdsdag her i foråret så vi kan gøre legepladsområdet pænt.
Tilbage til Klubhuset. Vi har siden foråret `19 arbejdet på, at vi skulle overtage klubhuset, ellers ville kommunen rive det ned da de ikke mere har brug for det.
Vi gik i gang med at undersøge hvad det ville koste hvis vi skulle stå med huset. Det første der blev meldt ud var vand, kloak og el. Det regnede vi lidt på og sagde ja til, at overtage i 2020 indtil vi lige før underskrift fik at vide at vi skulle tegne en brandforsikring. Det så vi os ikke i stand til økonomisk på trods af, at Thomas Købmand gav os et sponser beløb. Så måtte vi jo takke nej!!!
Men der er jo en vis stolthed overfor det hus, da det blev bygget af lokale frivillige tilbage i ca. `68 og vi har hele tiden syntes at vi gerne ville have det p.g.a. toilet til legepladsen og at hvis kommunen tager huset hvad tager de så nøste gang? Fodboldbanen, legepladsen??? Nå men tilsidst endte det jo med, at vi i `21 skrev under på overdragelsesaftalen og vi fik tegnet brandforsikring. Dermed troede vi alt var godt indtil de sendte en areal lejekontrakt til underskrivelse. Den havde vi aldrig hørt om, og det så ud til, at vi også skulle tegne ansvarsforsikring. Vi sendte spørgsmål angående den kontrakt til kommunen og fik ikke noget svar før de igen i efteråret skrev at nu blev huset revet ned. Vi besluttede os for, at det var enden på det nu ville vi ikke mere. Det meddelte vi jo så byen på et kort informationsmøde her i forsamlingshuset 23/11-22.
Forsamlingshus bestyrelsen kom den aften og opfordrede til, at vi endnu engang skulle kæmpe for de ville gerne bruge noget af rummet til opbevaring af scenen fra forsamlingshuset.
Teddy har så ihærdigt prøvet i flere uger at få kommunen i tale og få svar på vores spørgsmål angående areal leje kontrakten og til sidst kom der nogen svar og derfor har vi nu underskrevet og dermed kan huset være til gavn for Forsamlingshuset i den ene ende og i den anden ende vil der stadig være ”MADPAKKEHUS OG TOILETTER” til brug for alle også gæster udefra.
Huset vil også fremover være lukket af i vinterhalvåret for at have mindst mulige udgifter på det.
Vi håber (for Arne`s) skyld at huset står mange år endnu og hjælper med, at holde gang i de få aktiviteter der p.t. er i vores by.
Formand Lilli Ravn

Valg, der var genvalg til Pia Rasmussen, suppleant Henny Christensen, revisor Birgit Ginnerup og revisorsuppleant Jens Christian Christensen