Frederiksdal Forsamlingshus

Tilbygning 2005 - 06

FORSAMLINGSHUS HOVEDSIDE

På generalforsamling torsdag den 27. feb. 2005 var der forslag til tilbygning som vil give plads til  bedre lokaler til amatørteateret med et stort toiletrum som samtidig kan bruges til handicap toilet.
I øjeblikket søges der om penge til projektet, som der er håb om kan komme i gang hen på sommeren.
På nuværende har vi fået tilsagn fra Silkeborg Kommune, Sahvafonden, Lokale- & Anlægsfonden og Dansk Handicap Forbund.
Projektet er nu gået igang.
Der har været store krav til brandmur med kam, hvilket har givet en ekstra omkostning.
 


Plantegning

2006

     
29. april 2006

 
26. maj

 
7. juli

 
19. juli

  
17. aug

 

17. december


Tilbygningen er nu ved at være tilendebragt og er taget i brug