Frederiksdals Foreninger

AKTIVITETER

 

FORSIDE VAND FORSAMLINGSHUS BEBOERFORENING AMATØR & FOREDRAG VIRKSOMHEDER LOKALHISTORIE INDRE MISSION LINKS  
 

2021
 

 

Mandag den 31. maj fra kl. 19.00 -
Generalforsamlinger

Kl. 19.00  Frederiksdal Vandværk
Kl. 19.30  Frederiksdal og Omegns Beboerforening
Kl. 20.00  Frederiksdal og Omegns Amatør- og Foredragsforening
Kl. 20.15  Frederiksdal Forsamlingshus 

Sct. Hans Onsdag den 23. Juni Kl. 18.00 ved klubhuset/legepladsen
Grill med tag selv mad med og bål og evt. mere
arr.
Frederiksdal og Omegns Beboerforening

 

Onsdag den 17. August Kl. 19.00. Mødested Grathestenen, Grågårdevej ca. 31 og derefter i Blicheregnens Museum, Thorning, Marianne Gjørtz Hougaard vil vise rundt ved Kapellet og i udstillingen og fortælle.

Kaffe mm. medbringes og nydes i kaffestuen. Entre 40 kr.
Arr. Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening


 

2022

Onsdag den 12. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.30 foredrag med
Arr. Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020


Arbejdsdag
Lørdag den 4. april kl. 9.00 ved klubhuset

Arr. Frederiksdal og Omegns Beboerforening


Sommerdans fra onsdag d.

Arr. Frederiksdal og Omegns Amatør- og Foredragsforening Aflyst p.g.a.corona

Åben by Lørdag den 18. april kl. 13 - 16
Aflyst p.g.a.corona

 

Onsdag den 27. maj Kl. 19.00 ved Helledammen i Kragelund, her vil blive fortalt om Helledamen og de mange gårdsten som der er blevet opmalet.

Kaffe, stole mm. medbringes. Aflyst p.g.a.corona
Arr. Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening

 

Søndag den 7. juni kl. 10.00 –17.00 Kildemarked ved Klosterlund Museum og naturcenter.
Her vil vi være iblandt udstillerne.
Aflyst p.g.a.corona

Sct. Hans Tirsdag den 23. Juni Kl. 18.00
Grill med tag selv mad med og bål og evt. mere
arr.
Frederiksdal og Omegns Beboerforening

Onsdag den 19. aug. Kl. 19.00 med Ejnar Stobbe mødested ved Stenholtvej/Bedehøjvej og derefter i Kragelund Forsamlingshus,
Det er Foreningens 25 år jubilæum.

Arr. Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening

 

Onsdag den 16. sept. Kl. 19.00. Mødested Grathestenen, Grågårdevej ca. 31 og derefter i Blicheregnens Museum, Thorning, Marianne Gjørtz Hougaard vil vise rundt ved Kapellet og i udstillingen og fortælle.

Kaffe mm. medbringes og nydes i kaffestuen. Entre 40 kr.
Arr. Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
 

Høstfest den Lørdag den 3. oktober kl. 18.30 tilmelding 20924484 og 21631669

Arr. Frederiksdal Forsamlingshus Aflyst p.g.a.corona

 

Mandag 2. nov. kl. 19.00 sogneaften på Silkeborg Museum med Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen og arkivleder Lis Thavlov og fortæller fra de forskellige foreninger i områderne herfra sandsynligvis Herluf F. Christensen.

Juletræstænding den 28. november start kl.  16.30 på bagerens torv hvor byens juletræ tændes
der fortsætter i Forsamlingshuset med ? som kommer og underholder, inden vi sætter os til bordet og nyder de lækre juleretter (tilmelding). Der vil være slikposer til børnene.

Arr. Frederiksdal Forsamlingshus