Frederiksdal Forsamlingshus

AKTIVITETER

TILBAGE TIL FORSAMLINGSHUSETS HOVEDSIDE

AKTIVITETSOVERSIGT
 

 
 

Program for Frederiksdals Foreninger 2017


Onsdag den 11. Januar i Frederiksdal Forsamlingshus
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.30 Foredrag med Søren Toftgaard Poulsen

Arr. Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening

Torsdag den 9. februar  fra kl. 19.00 -
Generalforsamlinger
Kl. 19.00  Frederiksdal Vandværk
Kl. 19.30  Frederiksdal og Omegns Beboerforening
Kl. 20.00  Frederiksdal og Omegns Amatør- og Foredragsforening
Kl. 20.15  Frederiksdal Forsamlingshus
 

Fastelavnsfest
For børn søndag den 26. feb. kl. 10.00
 

Dilettant
Fredag den 7. april kl. 19.00 med efterfølgende folkedans.

Lørdag den 8. april kl. 19.00 med efterfølgende dans. Tilmelding/ smørrebrød bestilles hos bestyrelsen senest den 19. februar.


Arbejdsdag
Lørdag den 8. april

Arr. Frederiksdal og Omegns Beboerforening


Krolf
Onsdag
starter 19. april kl. 19.00

Arr. Frederiksdal og Omegns Beboerforening

Onsdag den 10. maj Kl. 19.00 mødested Stenholt Mose imellem Stenholtvej og Bedehøjvej 1
Arr. Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
 

Sct. Hansaften på Aktivitetspladsen
Torsdag den 23. juni kl. 18.00
Grill med tag selv med, bål m.m.
Arr. Frederiksdal og Omegns Beboerforening

Søndag den 20 . aug. Kl. 11.00 Udflugt til Grønhøj Kro og Kongens Hus, tilmelding
Arr. Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening
 

Høstfest den 28. okt. kl. 18.00


Juletræsfest den 25. november