FREDERIKSDAL  OG OMEGN
 

FORSIDE

ARRANGEMENTER

FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKS

Medlem af
Danmarks Private
Vandværker


WEB

FREDERIKSDAL VANDVÆRK

Email: vand@frederiksdal-info.dk

Skema til flytteopgørelse Word - Pdf

Bestyrelse vandværket
Uffe Ingemann Hansen 86 86 74 76 20 63 89 38
Thomas Møller Hansen 86 86 77 75 60 71 77 75
Jens Pape Sørensen 86 86 72 41 21 76 97 14

Frederiksdal Vandværks årsberetning 2019

Igen i 2019 har det været et stille på i vores vandværk. Tingene kører stille og roligt. Lidt for stille og roligt, for i april var det kun den ene trykpumpe der gad lave noget. Det viste sig at styringen i masterpumpen var stået af. Da vi fik skiftet den, så kørte det hele igen som det skulle. I forsommeren var vi igen på halvårsaflæsning, det viser os om salg og udpumpning stemmer nogen lunde overens.
Vi har udpumpet 13.252 m3 vand. Vi er 90 forbrugere, og til dem har vi solgt 12.922 m3 vand. Det vil sige vi har et vandspild på 330 m3, svarende til 2,5%. Det er meget fint.
Bestyrelsen har haft 3 bestyrelsesmøder, foruden generalforsamlingen. I årets løb har der været nogle opgaver i forbindelse med et besøg fra kommunen om den overordnede vandforsyningsplan i område nord, herunder forsyningssikkerhed. Vi er stadig meget spændte på hvilke økonomiske konsekvenser regeringens lovforslag om et udvidet BNBO får for os. Det er kommunens geologer der skal afgøre erstatningsarealets størrelse i indvindingsområdet. Der bliver også arbejdet på at alle vandværker skal stå økonomisk solidarisk med hinanden i denne miljøerstatningssag. Jeg er bange for at vi kun har set toppen af isbjerget i denne omfattende BNBO-sag. Derfor vil vi i bestyrelsen nok arbejde hen imod at sælge os selv til Silkeborg Forsyning.
Men lige i øjeblikket har vi et godt lille vandværk, med noget godt og rent vand. Det har været billigt og stabilt i drift, og det håber vi på det også vil være nogle år endnu. Vi skal passe på hvad vi investere, hvis vi skal nedlægges.
Hvis man går ind på hjemmesiden, kan man f.eks. finde Takstbladet og Flytteopgørelse formular, og meget mere. Hvis man vil se de vandprøver der er taget, er der på hjemmesiden et link til Geus, hvor man kommer direkte ind på den side hvor alle vandprøver mm. fra Frederiksdal Vandværk er at finde. Tak til Teddy, for at du holder hjemmesiden kørende. Jeg sender sms-er ud, når der er noget vedrørende vandværket, men jeg kan kun sende til dem jeg har nummer på, så hvis du ikke får, eller du skifter nummer, så sig det til mig i aften, eller send mig en sms.

Uffe Hansen

Budget 2020, dog mest fremadrettet. Vi har ikke planer om at bruge en masse penge i det kommende år, medmindre vi bliver nød til det. Vandskatten er uændret: 6,37kr. + moms. Takstbladet er også uændret, bortset fra at ejendomme på Bedehøjvej og Påruphøjvej får samme klausul for tilslutning som Stenholtvej 23. Vi ønsker at spare op til nødforsyningsledning / forsyningsledning til Charlottenlundvej. Anslået pris: 550.000 som sandsynligvis kan deles med to, fordi Silkeborg Forsyning også ser fordele i projektet. Og at pare op til en ombygning af udpumpningssystemet samt renovering af lille tank. Anslået pris. 250.000 kr. Dette er dog sat noget i bero, da det kun er rentabelt hvis vandværket skal fungere i mange år endnu. Vi afventer en vurdering fra kommunen om de aktuelle BNBO-arealer her hos os, og hvor store erstatninger til landmændene der vil blive tale om. De nye regler inden for Lednings Ejer Registrering, også kaldet LER, indebære at en graveaktør skal kunne få oplysninger om vore vandledningers placering inden for få timer, dvs. at vi skal tilknyttes et firma og en server der kan generere disse oplysninger automatisk. Det kommer vi selvsagt til at betale for. Hvad mener generalforsamlingen om tankerne om at sælge os til Silkeborg Forsyning?

Valg af medlemmer bestyrelsen Jens Pape Sørensen, suppleant Asger Ravn,  Revisor Jan Rasmussen,  Suppl. Birgit Ginnerup. alle genvalgt
Konstituering efter generalforsamlingen. Formand: Uffe Hansen. Kasserer: Thomas Møller Hansen. Øvrige: Jens Pape Sørensen

Der er i årets løb blevet taget en del vandprøver, som viser vi har noget meget fint vand se nederst på siden + link til Geus.


Herunder da tanken blev lavet i 1985 bemærk murstenene fra den helt gamle brønd og vandværk


Billederne herunder er fra den ny boring, den 16. august 2010 var starten på arbejdet.


Mandag formiddag klar til at gå 100 meter ned i jorden. Der skal graves en
grav til vandet der skal bruges til at bore med.

Tirsdag morgen det er meget fugtigt.
 

Tirsdag aften dybden er nået, alle jordprøver ligger under
presenningerne til venstre 1 for hver meter.

Onsdag boret er trukket op og 1. del af filtreret er på vej ned,
kraftig regn ind i mellem.

Boringen 8/12 i bidende kunde

Gravearbejdet til Christianshøjvej 40 i feb. 2011 entreprenørerne Arndt og Knud Henrik i aktion

Boringen blev færdigmonteret den 8/12 2010 og taget i brug efter at der var pumpet rigtig mange m3 ud i Karup å og taget flere prøver af vandet som var i orden.


VANDVÆRKET 

Frederiksdal Vandværk er grundlagt omkring 1904 og var med en vindmølle til at pumpe vandet op i en  højdebeholder, hvorfra vandet  løb ud til forbrugerne.
I dag består vandværket af 2 boringer + 1 reserveboring  samt  bygning fra 1997 med filtre,  trykpumper som får vandet fra en 100 m3 tank, og bliver fordelt i ca. 30  km. ledninger, som alle er fornyet og består udelukkende af plastrør.

VANDPRØVER                                                                
Der er taget prøver af drikkevandet bl. a. for pesticider, samt de normale prøver alle med godt resultat.  Se nedenfor.

 http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=80012

Vaske- og opvaskemaskiner: Vandet  hårdhedsgrad er 7,5 dH på en skala 0 - 30 dH, derfor skal der kun bruges mindste mængde sæbe.                          
 


PRISER 20
20

Opkræves af Frederiksdal Vandværk

Opkræves af kommunen,  priserne herunder er for Silkeborg Kommune

VAND   Se hele Takstblad 2020
 
  KLOAK   2019  
+ moms Incl moms  TIL RENSEANLÆG Incl moms IKKE TILSLUTET Incl moms
FAST    500,00 KR. 625,00 FAST 656,25 Samletank pr. m3  
Målerafgift  200,00 KR. 250,00 PR M3 30,00 FAST 555,00
VAND PR.M3         4,50 KR.     5,63   Sommerhus ½ pris
AFGIFT M3        6,37 KR     7,96        
          1  PR M3 Godkendt 0,75 momsfri
Til sammenligning     2  PR M3 Biologisk 2,40 momsfri
Kommunal Vand   3  PR M3 Andre 5,70 momsfri
Fast 630,00 787,50 - 5512,50        
Vand pr. m3    4,00      5,00        
Afgift    6,37      7,96        
Dagrenovationsordninger
Tømningsgebyr dagrenovation ved 14-dags tømning
og Papir, glas, metal tømmes ved 4 ugers tømning

Det er Silkeborg Forsyning der ejer beholderne, så hvis de går i stykker skal der henvendes til dem  tlf. 89 20 64 00
Incl. moms pr. år
Fast  incl. papir, glas og metal       1062,50
240 liter beholder rest/madaffald   1190,00
400 liter beholder rest/madaffald   1675,00
600 liter beholder rest/madaffald    2325,00
Ekstra affaldssæk kun restaffald         43,75
 

Drikkevandsanalyse
2019Dec. 2018
Afgang vandværk

Ved KundeBoring 1