FREDERIKSDAL  OG OMEGN
 

FORSIDE

ARRANGEMENTER

FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKS

Medlem af
Danmarks Private
Vandværker


WEB

FREDERIKSDAL VANDVÆRK

Email: vand@frederiksdal-info.dk

Skema til flytteopgørelse Word - Pdf

Bestyrelse vandværket
Uffe Ingemann Hansen 86 86 74 76 20 63 89 38
Thomas Møller Hansen 86 86 77 75 60 71 77 75
Jens Pape Sørensen 86 86 72 41 21 76 97 14

Frederiksdal Vandværks årsberetning 2017

 2017 har rent vandværksmæssigt været et stille og roligt år, og det er for så vidt et godt tegn, for det viser bare at det kører som det skal. I sommer var bestyrelsen rundt for at afprøve aflæsningssystemet i ro og mag, og lige før nytår var vi igen rundt i forbindelse med årsaflæsningen. Det fungerer ret godt.
Vi har udpumpet 22.696 m3 vand. Lidt mindre end sidste år.
Vi er 90 forbrugere, og til dem har vi solgt 15.976 m3 vand. Meget mindre end sidste år.
Det vil sige vi har et vandspild på 6.720 m3, svarende til 29,6%. Det er helt uacceptabelt.
Det kom som et chok for mig, da jeg her sidst i januar så aflæsningstallene fra forbrugerne, og jeg vidste med det samme at vi havde et brud, men på trods af, at en af os fra bestyrelsen hver uge er på værket for at bagskylle filtrene, aflæse målerne, og for at se om alt kører som det skal, så var der ingen alarmklokker der havde ringet, eller nogle målertal der så meget som antydede, at der var noget galt.
Jeg fik i løbet af et par nætter lokaliseret bruddet til at være et sted mellem krydset og vejen ned til sportspladsen, men der var ingen vand at se på overfladen. Jeg hyrede så et firma der kunne lytte sig frem til bruddet, og vi fik gravet ned og fik udskiftet anboringsbøjlen ind til Mai og Henrik.
Efterfølgende målinger har vist at der har været et udslip på 989 liter i timen.
Det var en lidt kaotisk start på det nye år.
Bestyrelsen har haft 3 bestyrelsesmøder i årets løb, foruden generalforsamlingen.
I sommer var der teknisk-hygiejnisk tilsyn fra kommunen på vandværk og boringer. rapporten fylder 12 A4 sider, men der overordnede vurdering lyder ordret: Det generelle indtryk fra tilsynet er, at Frederiksdal Vandværk er veldrevet og er i en god teknisk-hygiejnisk vedligeholdelsesstand.
Den alvorligste anmærkning vi fik, var for manglende nødforsyning fra andet vandværk. Det arbejder vi videre på i en lille gruppe mellem 7 små vandværker her omkring, og Silkeborg Forsyning, som velvilligt stiller sin ekspertise til rådighed. For vores vedkommende arbejdes der helt konkret med et forslag om at blive koblet på Silkeborg Forsyning ude på Charlottenlundvej.
Så alt i alt har vi et godt lille vandværk, med noget godt og rent vand, og det håber og tror jeg, vi også kan have i mange år endnu.
Hvis man går ind på hjemmesiden kan man finde Takstbladet og Flytteopgørelse formular, og meget mere. Man også finde de seneste vandprøver der er taget, og som noget nyt er der et link til Geus, hvor man kommer direkte ind på den side hvor alle vandprøver mm. fra Frederiksdal Vandværk er at finde.
Tak til Teddy, for at du holder hjemmesiden kørende.
Jeg sender sms-er ud, når der er noget vedrørende vandværket, men jeg kan kun sende til dem jeg har nummer på, så hvis du ikke får, eller du skifter nummer, så sig det til mig i aften, eller send mig en sms.
Ud over vandtabet, og de udgifter der har været i den forbindelse, har vi ikke planer om at bruge en masse penge i det kommende år, med mindre vi bliver nød til det.
Uffe Hansen

Valg: Genvalg til Thomas Møller Hansen og suppleant blev Asger Ravn, og til revisor blev Jan Rasmussen valgt i stedet for Jørgen Bøje som er fraflyttet, og som suppleant Birgit Ginnerup.

Der er i årets løb blevet taget en del vandprøver, som viser vi har noget meget fint vand se nederst på siden.


Herunder da tanken blev lavet i 1985 bemærk murstenene fra den helt gamle brønd og vandværk


Billederne herunder er fra den ny boring, den 16. august 2010 var starten på arbejdet.


Mandag formiddag klar til at gå 100 meter ned i jorden. Der skal graves en
grav til vandet der skal bruges til at bore med.

Tirsdag morgen det er meget fugtigt.
 

Tirsdag aften dybden er nået, alle jordprøver ligger under
presenningerne til venstre 1 for hver meter.

Onsdag boret er trukket op og 1. del af filtreret er på vej ned,
kraftig regn ind i mellem.

Boringen 8/12 i bidende kunde

Gravearbejdet til Christianshøjvej 40 i feb. 2011 entreprenørerne Arndt og Knud Henrik i aktion

Boringen blev færdigmonteret den 8/12 2010 og taget i brug efter at der var pumpet rigtig mange m3 ud i Karup å og taget flere prøver af vandet som var i orden.


VANDVÆRKET 

Frederiksdal Vandværk er grundlagt omkring 1904 og var med en vindmølle til at pumpe vandet op i en  højdebeholder, hvorfra vandet  løb ud til forbrugerne.
I dag består vandværket af 2 boringer + 1 reserveboring  samt  bygning fra 1997 med filtre,  trykpumper som får vandet fra en 100 m3 tank, og bliver fordelt i ca. 30  km. ledninger, som alle er fornyet og består udelukkende af plastrør.

VANDPRØVER                                                                
Der er taget prøver af drikkevandet bl. a. for pesticider, samt de normale prøver alle med godt resultat.  Se nedenfor.

 http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=80012

Vaske- og opvaskemaskiner: Vandet  hårdhedsgrad er 7,5 dH på en skala 0 - 30 dH, derfor skal der kun bruges mindste mængde sæbe.                          
 


PRISER 201
9

Opkræves af Frederiksdal Vandværk

Opkræves af kommunen,  priserne herunder er for Silkeborg Kommune

VAND   Se hele Takstblad 2018
 
  KLOAK      
+ moms Incl moms  TIL RENSEANLÆG Incl moms IKKE TILSLUTET Incl moms
FAST    500,00 KR. 625,00 FAST 656,25 Samletank pr. m3  
Målerafgift  200,00 KR. 250,00 PR M3 30,00 FAST 555,00
VAND PR.M3         4,50 KR.     5,63   Sommerhus ½ pris
AFGIFT M3        6,37 KR     7,96        
          1  PR M3 Godkendt 0,75 momsfri
Til sammenligning     2  PR M3 Biologisk 2,40 momsfri
Kommunal Vand   3  PR M3 Andre 5,70 momsfri
Fast 630,00 787,50 - 5512,50        
Vand pr. m3    4,50      5,62        
Afgift    6,37      7,97        
Dagrenovationsordninger
Tømningsgebyr dagrenovation ved 14-dags tømning
og Papir, glas, metal tømmes ved 4 ugers tømning

Det er Silkeborg Forsyning der ejer beholderne, så hvis de går i stykker skal der henvendes til dem  tlf. 89 20 64 00
Incl. moms
Fast                                  1062,50
240 liter beholder pr. år  1190,00
400 liter container pr. år 1675,00
600 liter container pr. år 2325,00
 

Drikkevandsanalyse
Dec. 2018
Afgang vandværk

Ved KundeBoring 1

Okt. 2017