FREDERIKSDAL  OG OMEGN
 

FORSIDE

ARRANGEMENTER

FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKS

Medlem af
Danmarks Private
Vandværker


WEB

FREDERIKSDAL VANDVÆRK

Email: vand@frederiksdal-info.dk

Skema til flytteopgørelse Word - Pdf

Bestyrelse vandværket
Uffe Ingemann Hansen 86 86 74 76 20 63 89 38
Thomas Møller Hansen 86 86 77 75 60 71 77 75
Martin Clausen   61 40 61 49


Frederiksdal Vandværks årsberetning 2022.
2022 har på vandværksfronten igen været et stille år, og det er jo dejligt for os der står med driften, for det er jo vores fritid vi investere i vandværket. Vi har ikke haft nogle uheld eller utætheder i årets løb. Vi har drøftet et nødstrømsanlæg, så er er vand selvom strømmen er væk, men vi har vurderet, at vi får for lidt for pengene. Vi har heller ikke det man kalder for ”kritiske forbrugere” som er sygehuse, plejehjem ol.
Vi har haft 3 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.
Der har også været et par møder i Vandrådet vedrørende de efterhånden så berømte Borings Nære Beskyttelses Områder, også kaldet BNBO. Silkeborg kommune har for et år siden beregnet nye BNBOer på vores boringer. (Der er en lille udvidelse på den gamle boring) Restriktionerne og erstatningen skulle egentlig være trådt i kraft her fra nytår, men byrådet har bestemt at alle vandværker i Silkeborg kommune skal stå økonomisk solidarisk om erstatningerne. Det vil sige, at der skal laves en slags fakturerings forening om grundvandssamarbejdet, hvortil vi skal indbetale et beløb (estimeret til 1,60 kr.) pr. m3, og så skal foreningen forhandle en erstatningsaftale i hus med de berørte jordbesidderne, så de får en ens behandling, og så sørge for at erstatningen bliver udbetalt. Men den slags ting er meget besværlige at få gennemført, så det trækker ud. Der er også røster der påstår, at det er ulovligt at udbetale erstatning for områder der får EU støtte. Og så hørte jeg i radioen forleden, at regeringen var ved at løbe fra BNBO udvidelsesaftalen, og så kommer jeg i tvivl om det hele er spildt arbejde, hvis det ikke er lovbestemt i folketinget. Nok om det, vi får se hvad der sker.
Her i efteråret er der kommet en ny forbruger på vandværket, der er Irene & Kenneth Hansen, Charlottenlundvej 39, så velkommen til jer.
Lige nu arbejder vi på en autosvar løsning på LER forespørgsler. Det vil sige, at når en graveaktør søger ledningsoplysninger, så siger loven, at fra den 1/7 2023, så skal han have tegningerne inden for 2 timer. I dag er det 5 arbejdsdage.
Vi vil gerne have renoveret udpumpningssystemet på vandværket, men vi vil godt kende vores økonomiske situation først.
I 2022 har vi udpumpet 17.595 m3 vand.
Vi er nu 91 forbrugere, og til dem har vi solgt 17.574 m3 vand.
Det vil sige vi har et vandspild på 21 m3, svarende til 0,12%.
Det er et ekstremt lavt vandspild.
Jeg sender sms-er ud, når der er noget vedrørende vandværket, men jeg kan kun sende til dem jeg har nummer på, så hvis du ikke får, og gerne vil have en SMS, så sig det til mig i aften, eller send mig en sms.
Da Jens Pape Sørensen ikke ønsker genvalg til bestyrelsen, vil jeg benytte lejligheden, til at sige ham tak for sin indsats i bestyrelsen i de sidste 9 år.
Uffe Hansen

Valg af medlemmer bestyrelsen Martin Clausen ny, suppleant Asger Ravn,  Revisor Jan Rasmussen,  Suppl. Birgit Ginnerup. alle genvalgt
Konstituering efter generalforsamlingen. Formand: Uffe Hansen. Kasserer: Thomas Møller Hansen. Øvrige: Martin Clausen

Der er i årets løb blevet taget en del vandprøver, som viser vi har noget meget fint vand se nederst på siden + link til Geus.

Herunder fra renovering af beholderen

                                  


Herunder da tanken blev lavet i 1985 bemærk murstenene fra den helt gamle brønd og vandværk

                                   


Billederne herunder er fra den ny boring, den 16. august 2010 var starten på arbejdet.


Mandag formiddag klar til at gå 100 meter ned i jorden. Der skal graves en
grav til vandet der skal bruges til at bore med.

Tirsdag morgen det er meget fugtigt.
 

Tirsdag aften dybden er nået, alle jordprøver ligger under
presenningerne til venstre 1 for hver meter.

Onsdag boret er trukket op og 1. del af filtreret er på vej ned,
kraftig regn ind i mellem.

Boringen 8/12 i bidende kunde

Gravearbejdet til Christianshøjvej 40 i feb. 2011 entreprenørerne Arndt og Knud Henrik i aktion

Boringen blev færdigmonteret den 8/12 2010 og taget i brug efter at der var pumpet rigtig mange m3 ud i Karup å og taget flere prøver af vandet som var i orden.


VANDVÆRKET 

Frederiksdal Vandværk er grundlagt omkring 1904 og var med en vindmølle til at pumpe vandet op i en  højdebeholder, hvorfra vandet  løb ud til forbrugerne.
I dag består vandværket af 2 boringer + 1 reserveboring  samt  bygning fra 1997 med filtre,  trykpumper som får vandet fra en 100 m3 tank, og bliver fordelt i ca. 30  km. ledninger, som alle er fornyet og består udelukkende af plastrør.

VANDPRØVER                                                                
Der er taget prøver af drikkevandet bl. a. for pesticider, samt de normale prøver alle med godt resultat.  Se nedenfor.

 http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=80012

Vaske- og opvaskemaskiner: Vandet  hårdhedsgrad er 7,5 dH på en skala 0 - 30 dH, derfor skal der kun bruges mindste mængde sæbe.                          
 


PRISER 20
23

Vand opkræves af Frederiksdal Vandværk                                 Resten af Silkeborg Kommune
VAND 2021   Se hele Takstblad 2023 uændret

 
  KLOAK   2023  
+ moms Incl moms  TIL RENSEANLÆG Incl moms IKKE TILSLUTET Incl moms
FAST    500,00 KR. 625,00 FAST 787,50 Samletank pr. m3  
Målerafgift  200,00 KR. 250,00 PR M3 38,75 FAST 591,25
VAND PR.M3         5,00 KR.     6,25      
AFGIFT M3        6,37 KR     7,96        
          1  PR M3 Godkendt 0,79 momsfri
Til sammenligning     2  PR M3 Biologisk 2,53 momsfri
Kommunal Vand   3  PR M3 Andre 6,01 momsfri
Fast 630,00 787,50 - 5512,50        
Vand pr. m3    6,50      8,13        
Afgift    6,37      7,96        
  Dagrenovationsordninger 2023
Tømningsgebyr dagrenovation ved 14-dags tømning
og Papir, glas, metal tømmes ved 4 ugers tømning

Det er Silkeborg Forsyning der ejer beholderne, så hvis de går i stykker skal der henvendes til  tlf. 89 20 64 00
Incl. moms pr. år
Fast  incl. papir, glas og metal       1668,75
240 liter beholder rest/madaffald    1075,00
400 liter beholder rest/madaffald    1511,25
600 liter beholder rest/madaffald    2097,50
Ekstra affaldssæk kun restaffald        43,75
 

Drikkevandsanalyse
2023
Vandværket

Forbruger

Ledningsnet

Boring (gammel) prøver

Forbruger


Vandværk

2022
På vandværket stor

På ledningenVandværk

Forbruger

2021
"Campingpladsen"

Vandværk

Boring
vandværk

Forbruger

2020
ledningsnet


Forbruger


Vandværk

Vandværk