FREDERIKSDAL  OG OMEGN
 

FORSIDE

ARRANGEMENTER

FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKS

Medlem af
Danmarks Private
Vandværker


WEB

FREDERIKSDAL VANDVÆRK

Email: vand@frederiksdal-info.dk

Skema til flytteopgørelse Word - Pdf

Bestyrelse vandværket
Uffe Ingemann Hansen 86 86 74 76 20 63 89 38
Thomas Møller Hansen 86 86 77 75 60 71 77 75
Martin Clausen   61 40 61 49


Frederiksdal Vandværks årsberetning 2023.
2023 har på vandværksfronten igen været et stille år, og det er jo dejligt for os der står med driften, for det er jo vores fritid vi investere i vandværket. Jeg har været glad for samarbejdet med Martin, som nu har haft sit første år i bestyrelsen. Han har bl.a. forhandlet en aftale i hus med Rambøl, om en autosvar løsning på LER forespørgsler. Det vil sige, at når en graveaktør søger ledningsoplysninger, så siger loven nu, at han skal have tegningerne inden for 2 timer. Det fungerer godt.
Vi har haft 3 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.
Der har også været et par møder i Vandrådet og en stiftende generalforsamling til Grundvandssamarbejdet i Silkeborg kommune, hvortil vi skal indbetale et beløb (estimeret til 1,60 kr. pr. m3) Byrådet har bestemt at alle vandværker i Silkeborg kommune skal stå økonomisk solidarisk om erstatningerne, derfor denne forening. Det er også derfor vi på takstbladet foreslår at opkræve 1 kr. pr. m3 i 2024, indtil vi mere nøjagtigt finder ud af hvad prisen er. Denne forening skal så afholde udgifterne med erstatningerne til jordbesidderne på den udvidede BNBO.
Lige nu arbejder vi på at få energioptimeret og videoinspiceret vores boringer, det afventer vi nogle tilbud på.
Vi vil også gerne have renoveret udpumpningssystemet på vandværket, så det sparer vi sammen til.
I 2023 har vi udpumpet 17.873 m3 vand.
Vi er 91 forbrugere, og til dem har vi solgt 17.911 m3 vand. (38)
Det regnestykke kan egentlig ikke lade sig gøre, men sådan er tallene, og målerne måler inden for de godkendte tolerancer.
Det vil sige vi har et vandspild på 0%.
Jeg sender sms-er ud, når der er noget vedrørende vandværket, men jeg kan kun sende til dem jeg har nummer på, så hvis du ikke får, og gerne vil have en SMS, så sig det til mig i aften, eller send mig en sms.
Uffe Hansen.
Valg af medlemmer bestyrelsen Thomas Møller Hansen,  suppleant Asger Ravn,  Revisor Jan Rasmussen,  Suppl. Birgit Ginnerup. alle genvalgt
Konstituering efter generalforsamlingen. Formand: Uffe Hansen. Kasserer: Thomas Møller Hansen. Øvrige: Martin Clausen

Der er i årets løb blevet taget en del vandprøver, som viser vi har noget meget fint vand se nederst på siden + link til Geus.

Herunder fra renovering af beholderen

                                  


Herunder da tanken blev lavet i 1985 bemærk murstenene fra den helt gamle brønd og vandværk

                                   


Billederne herunder er fra den ny boring, den 16. august 2010 var starten på arbejdet.


Mandag formiddag klar til at gå 100 meter ned i jorden. Der skal graves en
grav til vandet der skal bruges til at bore med.

Tirsdag morgen det er meget fugtigt.
 

Tirsdag aften dybden er nået, alle jordprøver ligger under
presenningerne til venstre 1 for hver meter.

Onsdag boret er trukket op og 1. del af filtreret er på vej ned,
kraftig regn ind i mellem.

Boringen 8/12 i bidende kunde

Gravearbejdet til Christianshøjvej 40 i feb. 2011 entreprenørerne Arndt og Knud Henrik i aktion

Boringen blev færdigmonteret den 8/12 2010 og taget i brug efter at der var pumpet rigtig mange m3 ud i Karup å og taget flere prøver af vandet som var i orden.


VANDVÆRKET 

Frederiksdal Vandværk er grundlagt omkring 1904 og var med en vindmølle til at pumpe vandet op i en  højdebeholder, hvorfra vandet  løb ud til forbrugerne.
I dag består vandværket af 2 boringer + 1 reserveboring  samt  bygning fra 1997 med filtre,  trykpumper som får vandet fra en 100 m3 tank, og bliver fordelt i ca. 30  km. ledninger, som alle er fornyet og består udelukkende af plastrør.

VANDPRØVER                                                                
Der er taget prøver af drikkevandet bl. a. for pesticider, samt de normale prøver alle med godt resultat.  Se nedenfor.

 http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=80012

Vaske- og opvaskemaskiner: Vandet  hårdhedsgrad er 7,5 dH på en skala 0 - 30 dH, derfor skal der kun bruges mindste mængde sæbe.                          
 


PRISER 20
24

Vand opkræves af Frederiksdal Vandværk                                 Resten af Silkeborg Kommune
VAND 2024   Se hele Takstblad 2024

 
  KLOAK   2024  
+ moms Incl moms  TIL RENSEANLÆG Incl moms IKKE TILSLUTET RENSEANLÆG Incl moms
FAST    500,00 KR. 625,00 FAST 787,50 Samletank pr. m3  
Målerafgift  200,00 KR. 250,00 PR M3 38,75 FAST 591,25
VAND PR.M3         5,00 KR.     6,25      
AFGIFT M3        6,37 KR     7,96        
AFGIFT PR. M3  TIL GRUNDVANDSSAMARBEJDET   1,00 KR. momsfrit     1  PR M3 Godkendt 0,79 momsfri
Til sammenligning     2  PR M3 Biologisk 2,53 momsfri
Kommunal Vand   3  PR M3 Andre 6,01 momsfri
Fast 630,00 787,50 - 14.250,00        
Vand pr. m3    6,50      8,13        
Afgift    6,37      7,96        
  Dagrenovationsordninger 2023
Tømningsgebyr dagrenovation ved 14-dags tømning
og Papir, glas, metal tømmes ved 4 ugers tømning

Det er Silkeborg Forsyning der ejer beholderne, så hvis de går i stykker skal der henvendes til  tlf. 89 20 64 00
Incl. moms pr. år
Fast  incl. papir, glas og metal       1723,75
240 liter beholder rest/madaffald    1107,50
400 liter beholder rest/madaffald    1556,25
600 liter beholder rest/madaffald    2160,00
Ekstra affaldssæk kun restaffald        43,75
 

Drikkevandsanalyse
2023
Vandværk

Vandværket

Forbruger

Ledningsnet

Boring (gammel) prøver

Forbruger


Vandværk

2022
På vandværket stor

På ledningenVandværk

Forbruger

2021
"Campingpladsen"

Vandværk

Boring
vandværk

Forbruger

2020
ledningsnet


Forbruger


Vandværk

Vandværk