FREDERIKSDAL  OG OMEGN
 

FORSIDE

VAND

FORSAMLINGSHUS
BEBOERFORENING
AMATØR & FOREDRAG
VIRKSOMHEDER
LOKALHISTORIE
INDRE MISSION
LINKS

Medlem af
Danmarks Private
Vandværker


WEB

FREDERIKSDAL VANDVÆRK

Email: vand@frederiksdal-info.dk

Skema til flytteopgørelse Word - Pdf

Bestyrelse vandværket
Uffe Ingemann Hansen 86 86 74 76 20 63 89 38
Thomas Møller Hansen 86 86 77 75 60 71 77 75
Jens Pape Sørensen 86 86 72 41 21 76 97 14

Frederiksdal Vandværks årsberetning 2016


Det har været et meget stille år på vandværket, men det er for så vidt et godt tegn, for det viser bare at det kører som det skal.
En af os fra bestyrelsen er hver uge på værket for at bagskylle filtrene, aflæse målerne, og for at se om alt kører som det skal. Jeg synes det er godt med automatisering, men det er rigtig godt ved selvsyn at konstatere at tingene er i orden.
Sidste år på generalforsamlingen luftede vi nogle tanker om at flytte nogle kontraventiler, og lave en ombygning af udpumpningssystemet. I den forbindelse havde vi også inspektion på den gamle rentvandstank. Og som det oftest er, så tager det ene det andet med sig, og så kan det være svært at sige hvor man skal holde. Det ville også indebære udskiftning af komponenter som ellers ikke lige er tjenlige til udskiftning.
Og lave halve løsninger er vi heller ikke meget for. Vi besluttede derfor at lade være med at gøre noget nu, men vente et par år eller 5, og se om vi kan spare lidt penge sammen, og så få lavet det helt rigtigt til den tid.
Bestyrelsen har haft 3 bestyrelsesmøder i årets løb.
Nogle af os har været på Vandværksmesse i Års, og på virksomhedsbesøg på målervirksomheden Kamstrup i Skanderborg.
Alt i alt har vi et godt lille vandværk, med noget godt og rent vand, og det håber jeg vi kan have i mange år endnu.
Hvis man går ind på hjemmesiden kan man finde den seneste vandprøve der er taget.
her kan man også finde Takstbladet og Flytteopgørelse formular, og meget mere.
Vi har oppumpet ca. 23 144 m3 vand.
Vi er 90 forbrugere, og til dem har vi solgt 21 666 m3 vand.
Vi har et vandspild på 1210 m3, svarende til 5,3%. Det er acceptabelt.
Jeg var rundt for at aflæse målere her den 30. dec. Trods lidt begyndervanskeligheder gik det godt, og det er nemt. Jeg synes det er et godt aflæsningssystem.
Vi vil nok tage en tur rundt igen til sommer, nok mest for at få lidt rutine i betjeningen af systemet.
Vi har besluttet at få opdateret og digitaliseret vores kort over vandledningerne i området, nok mest fordi der kommer mange forespørgsler fra LER (Lednings Ejer Registrering), så er det godt at have et system der er nemt at bruge for os, og bedre anvendeligt for dem som spørger.  Det kommer til at koste 10.000 kr. + Moms.
Ellers har vi ikke planer om at bruge en masse penge, med mindre vi bliver nød til det.
Bestyrelsen foreslår derfor at vandprisen forbliver uændret,(4 kr. + moms) og ligeså Takstbladet, som skal godkendes af kommunen hvert år.
Uffe Hansen

Budget 2017
Opdatering og digitalisering vores kort over vandledningerne i området.
Pris. 10.000 kr. + Moms.
Spare op til en ombygning af udpumpningssystemet samt renovering af lille tank
Anslået pris. 250.000 kr.

Der er i årets løb fået taget en del vandprøver, som viser vi har noget meget fint vand se nederst på siden, og der var genvalg til alle

Herunder i 2015 den udendørs tank er blevet afdækket klar til rensning og ny membram


Herunder da tanken blev lavet i 1985 bemærk murstenene fra den helt gamle brønd og vandværk


Billederne herunder er fra den ny boring, den 16. august 2010 var starten på arbejdet.


Mandag formiddag klar til at gå 100 meter ned i jorden. Der skal graves en
grav til vandet der skal bruges til at bore med.

Tirsdag morgen det er meget fugtigt.
 

Tirsdag aften dybden er nået, alle jordprøver ligger under
presenningerne til venstre 1 for hver meter.

Onsdag boret er trukket op og 1. del af filtreret er på vej ned,
kraftig regn ind i mellem.

Boringen 8/12 i bidende kunde

Gravearbejdet til Christianshøjvej 40 i feb. 2011 entreprenørerne Arndt og Knud Henrik i aktion

Boringen blev færdigmonteret den 8/12 2010 og taget i brug efter at der var pumpet rigtig mange m3 ud i Karup å og taget flere prøver af vandet som var i orden.


VANDVÆRKET 

Frederiksdal Vandværk er grundlagt omkring 1904 og var med en vindmølle til at pumpe vandet op i en  højdebeholder, hvorfra vandet  løb ud til forbrugerne.
I dag består vandværket af 2 boringer + 1 reserveboring  samt  bygning fra 1997 med filtre,  trykpumper som får vandet fra en 100 m3 tank, og bliver fordelt i ca. 30  km. ledninger, som alle er fornyet og består udelukkende af plastrør.

VANDPRØVER                                                                
Der er taget prøver af drikkevandet bl. a. for pesticider, samt de normale prøver alle med godt resultat.  Se nedenfor.

 http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=80012

Vaske- og opvaskemaskiner: Vandet  hårdhedsgrad er 7,1 dH på en skala 0 - 30 dH, derfor skal der kun bruges mindste mængde sæbe.                          
 


PRISER 2018

Opkræves af Frederiksdal Vandværk

Opkræves af kommunen,  priserne herunder er for Silkeborg Kommune

VAND   Se hele Takstblad 2017
som 2016
  KLOAK      
+ moms Incl moms  TIL RENSEANLÆG Incl moms IKKE TILSLUTET Incl moms
FAST    500,00 KR. 625,00 FAST 656,25 Samletank pr. m3  
Målerafgift  200,00 KR. 250,00 PR M3 30,00 FAST 555,00
VAND PR.M3         4,00 KR.     5,00   Sommerhus ½ pris
AFGIFT M3        6,25 KR     7,81        
          1  PR M3 Godkendt 0,75 momsfri
Til sammenligning     2  PR M3 Biologisk 2,40 momsfri
Kommunal Vand   3  PR M3 Andre 5,70 momsfri
Fast 630,00 787,50 - 5512,50        
Vand pr. m3    4,50      5,62        
Afgift    6,37      7,97        
Dagrenovationsordninger
Tømningsgebyr ved 14-dags tømning

 Incl. moms
 

 

Fast                                  1062,50
240 liter beholder pr. år  1190,00
400 liter container pr. år 1675,00
600 liter container pr. år 2325,00
 

Drikkevandsanalyse
Okt. 2017


dec. 2016